Läs 7an här!
Motion
Friskvård handlar om att förebygga och inte bota sjukdomar. Det har aktivitetsledarna Åsa Hilli och Marie Franzén insett sedan länge. Och även 65-plussarna i "gymgänget".
SAMHÄLLE
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att Örnsköldsviks kommun ska överta väg- och gatubelysningsanläggningarna från Övik Energi AB.

Motor
Kan man fixa kosläpp så borde det även kunna funka med mc-släpp. Det var precis vad Örnsköldsviks motorcykelklubb arrangerade.
Trafik
Samhällsbyggnadsnämndens utskott har lämnat ett positivt planbesked och gav i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med att ta fram ett planprogram för Örnsköldsvik 3:1 med flera. Området omfattar bland annat den tilltänka nya dragningen av E4 förbifart Örnsköldsvik genom Åsberget.
Loppisannonsera i Tidningen 7
DANS
12 danser i Moliden och lika många i Kustladan i Skoved. Massor av tillfällen att mötas för alla danssugna, och först ut är Martinez som kommer till Moliden lördag 25 maj.

Luftfart
När Försvarsmaktsdagen firas i Sollefteå på lördag ingår en flyguppvisning med Jas 39 Gripen från F 21 i programmet. Flygplanen kommer även att göra en överflygning över fler orter i länet, bland annat Örnsköldsvik.