Annonsera

Formatterbar text

Vi är stolta att säga att ett genomsnittligt nummer av Tidningen 7 läses av 33.000* personer i Örnsköldsviks kommun*. Av våra läsare är 52% kvinnor och 48% män.

Formatterbar text
Redan vid starten 2005 var vår idé att göra en superlokal tidning på läsarnas villkor; en positiv röst som aktivt drog bygden hellre än att sitta på läktaren. En tidning med bredd och djup, förmågan att överraska och se storheten i det lilla.

Tidningen 7 förmedlar det aktuella och positiva som händer i Örnsköldsvik, i hjärtat av Höga kusten. Fokus ligger på intressanta personer och företeelser, där delar av vårt mål är att förmedla känslan av hur bra det är att bo i Örnsköldsvik!

Tidningen kommer till alla hushåll och cirka 2 500 företag i Örnsköldsviks kommun var sjunde dag – därav namnet. Den trycks av Bold Printing Mitt på ett papper med hög kvalitet, vilket gör att både det redaktionella materialet och alla annonser blir tilltalande, med texter och bilder som kommer till sin rätt. Vi är även stolta över miljöaspekten då tidningen trycks på FSC-certifierat LWC-papper från Stora Enso. 

På torsdagar och fredagar delar PostNord ut Tidningen 7 exklusivt, alltså inte tillsammans med direktreklam. Det kan förekomma några avvikande utgivningsdagar under året, till exempel om torsdagen är en helgdag. Om tidningen uteblir, vänligen kontakta vår växel på tfn 0660-777 77.

*Källa: Sifo Orvesto Konsument helår 2022. Det handlar alltså om hur många som läser ett genomsnittligt nummer av tidningen inom sin utgivningskommun.

Formatterbar text

Tidningen 7 är en gratistidning. Enkelt beskrivet - vi lever av nöjda kunderDärför är av största vikt för oss att ge våra kunder extra bra hjälp med marknadsföringsfrågor och formgivning av annonser. 

Vi är restriktiva och begränsar andelen annonser i papperstidningen till 50 % eftersom vi vet att annonsören vinner på det; läsaren känner att det finns mycket att läsa och annonserna är tillräckligt få för att bli uppmärksammade. Det ligger alltså i vårt intresse att du som kund får maximal uppmärksamhet med dina annonser och därför gör vi också alltid vårt bästa när det gäller formgivningen av dina annonser.

Konsumentundersökningar om våra medievanor visar att det bästa sättet att nå fram med sin marknadsföring är i gratistidningar. Då är läsaren som mest mottaglig för erbjudanden och tips. Är dessa dessutom i läsarens/konsumentens direkta närhet höjs värdet ytterligare.