Utställning: Det dunkelt gjorda - Joel Danielsson

feb
22
I den här utställningen får vi lära känna Joel Danielssons konstnärskap som är inspirerat av det ambivalenta – sådant som kan uppfattas tvetydigt och mångbottnat. Med sina verk utmanar han vår tids behov av klarhet och att veta, och sätter därmed ljuset på att ambivalens idag är ett hotat fenomen. I titeln leker konstnären med skalden Esaias Tegnérs bevingade ord ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Tegnér krävde klarhet i ord och text och ett språk utan dolda budskap. Men hur pratar man klartext om sådant som inte går att sätta ord på? Hur uttrycker man en stilla förnimmelse? Danielsson låter oss följa med in i dunklet och skumrasket, till platser där saker får dubbla – kanske trippla – betydelser och mening.
27 januari-23 mars
Tisdag kl 12-20, onsdag-lördag kl 12-16 (med reservation för förändringar).
Örnsköldsviks museum & konsthall
Arrangör
Örnsköldsviks museum & konsthall
Kultur