Utställning: Type | Error

jun
19
Utställning Type | Error
med Hilda Lindström & Cecilia Enberg
Vernissage lördag 2 september kl 12 - 15
Utsällningen pågår mellan 2 - 23 september 2023

Type | Error
Cecilia Enberg och Hilda Lindström träffades 2018 i samband med ett utvecklingsprojekt om process och performance med utgångspunkt i grafik. Båda två arbetar på olika sätt med konstnärliga utforskningar i grafiska tekniker, ett gemensamt intresse för att pröva och utforska processer och arbetssätt. I utställningen undersöks olika tillvägagångssätt rörande olika ord och begrepp som: gränsland, upprepningar, borttagning, addition/removing, överföringar och återkopplingar, mönster utan mening, text som bild, konspirationsteorier och systemfel.

Galleri Lokomotiv
Tisdag - Fredag 11 - 15
Lördag 11 - 14
2-23 September
Vernissagelördag 12-15, Tisdag-Fredag 11-15, Lördag 11-14
Galleri Lokomotiv
Arrangör
Galleri Lokomotiv
Kultur