Utställning: "Nyhetens behag" med Jakob Avenius Anckarsvärd

feb
27
Nyhetens behag

Nyhetens behag är en utställning av Jakob Avenius Anckarsvärd vilken speglar och tolkar samtidens nyheter. Oljeskisserna är hängda tematiskt och de är utförda 2001 respektive 2021. Välkomna att se röda trådar, före och efter samt oväntade kopplingar som uppstår mellan storpolitik och olika världsangelägenheter. Utställningen visar också hur speciellt kulturbyggnader och institutioner bombades av Ryssland i ett tidigt skede i deras anfallskrig 2022-2023. Utställningen behandlar nyheter som konsumtionsvara och ifrågasätter hur massmedia väljer och prioriterar nyheter.
Till vernissagen kommer ett samtal ske med konstnären och ett antal utvalda personligheter från Örnsköldsvik med utgångspunkt ur nyheter och politisk konst.

Jakob Avenius Anckarsvärd är en konstnär baserad i Stockholm, utbildad i Stockholm och Glasgow. Han är representerad på svenska museer och institutioner och ställer ofta ut i både Sverige och UK. Anckarsvärds konstnärskap pendlar mellan att utmana estetisk med expression och kolorism samt att lyfta dagsaktuella frågor, ofta med en konsthistorisk koppling.

Galleri Lokomotiv
Tisdag - Fredag 11 - 15
Lördag 11 - 14
18 februari-11 mars
Vernissagelördag 12 - 15, Tisdag - Fredag 11 - 15, Lördag 11 - 14
Galleri Lokomotiv
Arrangör
Galleri Lokomotiv
Kultur