Friska Örnsköldsvik 2024

Formatterbar text

Registrera dina kontroller

På länken registrerar du dina kontroller
https://friskaornskoldsvik.azureit.se

 • Om du var med förra året finns dina inloggningsuppgifter kvar (din e-postadress och ditt lösenord). Har du glömt lösenordet kan du beställa ett nytt.
 • Du som är ny registrerar först ett konto innan du loggar in. Om du har bytt e-post registrerar du också ett nytt konto.
 • Om du får problem med login och registrering kan du kontakta Per Sundin 073-960 16 63.
 • Stolparna sitter ute till och med onsdagen 28 augusti av hänsyn till älgjakten (som börjar den 1 september). 
 • Efter säsongen lottar vi ut 10 presentkort hos Naturkompaniet på tusen kronor vardera. Varje registrerad kontroll ger en lott. Ju fler du registrerar desto större är chansen att vinna. Om du tar samtliga kontroller publicerar vi ditt namn i 7:an om du vill. Meddela annars.
 • Registrera senast 1 september för att vara med i dragningen. Lottning görs 2 september och resultat publiceras i 7an den 11/12 september.

 

Formatterbar text

Skriv ut fler kartor

På länkarna kan du själv skriva ut kartor i takt med att vi publicerar dem.Tänk på att kartskalan blir mindre om du skriver ut i A4. Vill du kunna förstora kartan kan du göra det i appen Avenza Maps, där du kan få vilken skala du vill.

Formatterbar text

Kartan i mobilen

Ladda hem gratisappen Avenza maps, tillåt den att se din platsinfo och leta upp Friska Örnsköldsviks kartor. Genom telefonens gps-funktion kan du se exakt var du befinner dig på kartan. I appen kan du förstora skalan om du behöver en mer lättläst karta.

Bild med fil
avanza
Formatterbar text

DET HÄR ÄR FRISKA ÖRNSKÖLDSVIK

Vi är ett friskvårdsprojekt från orienteringsklubbarna i Örnsköldsvik, Tidningen 7 och Örnsköldsviks kommun, med stöttning av CoreIT och Naturkompaniet. Allt är gratis. Det gäller helt enkelt att med hjälp av kartorna hitta rätt i skogen. Du deltar på dina egna villkor och i din egen takt. Kontrollerna är markerade med trästolpar och en bokstavskod.

Kartorna publiceras i Tidningen 7 enligt följande:

 • 24/25 april: Vårby & Gullvik
 • 15/16 maj: Tennviken & Örnenstugan
 • 4/5 juni: Faresta & Fjälltjärn
Bild med fil
Översikt norr
Bild med fil
Översikt söder
Titel
Lite extra hjärngympa

Varje stolpe har en bokstav. Av de 15 bokstäverna på varje karta går det att bilda ett ord med anknytning till orientering och natur. Det är ett ord för varje karta av typen ÖRNSKÖLDSVIKSBO (men detta ord finns inte med). Första bokstaven i varje ord är på rätt plats, men övriga är omkastade. Bokstaven på kontroll nummer 1 är alltså på rätt plats i ordet, liksom bokstaven på kontroll nummer 16 i nästa ord. Tankenötterna ger inga priser utan är bara en kul (?) grej.

Formatterbar text

Passa kartan

Kartan är ofta så detaljrik att du bara behöver kompassen för att ”passa kartan” - du vrider kartan (och hela kroppen) så att kartan och terrängen passar ihop. Som hjälp använder du kompassen och nord-sydlinjerna på kartan. Om du inte har kompass kan du passa kartan med hjälp av några terrängföremål typ en väg eller en hyggeskant.

Bild med fil
kartan
Formatterbar text

Ta ut kompassriktning

Ibland kan du behöva "gå kompass" om det är riktigt svårt, ofta när det inte finns så många tydliga ledstänger att följa. Här visar vi hur du använder en gammal hederlig linjalkompass, ofta kallad "planka". Många orienterare idag använder en kompass som man fäster på tummen, alltså en tumkompass. Men har du en sådan vet du redan hur man gör.

Bild med fil
kompass
Formatterbar text

Kartskalan

Friska Örnsköldsviks kartor är i de flesta fall i skala 1:7 500. Det betyder att kartan är förminskad 7500 gånger mot verkligheten. En centimeter på kartan är 7 500 centimeter i verkligheten, alltså 75 meter.

Formatterbar text

Karttecken

På Svenska orienteringsförbundets webbsida finns en bra förklaring till kartans tecken
https://koncept.orientering.se/sa-funkar-orientering/karttecken/

Formatterbar text

Kartans färger

Bild med fil
färger
Formatterbar text

Gläntor i skogen

Gult markerar öppen mark. När det är gula mindre fläckar mitt i skogen, ofta uppe på höjderna, så är det berghällar utan träd. Grått raster på kartan betyder berg i dagen, alltså kala berghällar utan växtlighet.

Bild med fil
gläntor
Formatterbar text

Sankmarker

Enligt kartfärgernas logik är en sankmark med skog blå och vit. När den är öppen (inga träd) är den blå och gul. En mer diffus sankmark (ibland kallad sumpskog) har brutna blå linjer. Alla dessa går att passera. Ibland blir man blöt om fötterna, ibland inte. Om det är en svart linje runt så blir man blöt inte bara på fötterna utan garanterat på hela kroppen.

Bild med fil
sankmark
Formatterbar text

Grönt på kartan

Grönt markera svårframkomlig vegetation. Orienterarna kallar det ”grönområden”.  Helgrönt är tät skog som vuxit upp en bit. Ju grönare desto besvärligare. Gröna stående linjer markerar hindrande markvegetation och är ofta snårig och risig undervegetation. Glest mellan linjerna är snällare än när linjerna står tätt.

Bild med fil
grönt
Formatterbar text

Hyggen

Efter en skogsavverkning får ytan ett eget liv.

 1. Hyggen är först gula.
 2. Sedan kommer markvegetationen och de blir gula med gröna lodräta streck.
 3. Eventuellt blir det sedan bara gröna streck – det växer så det knakar.
 4. När planteringen tätnar blir det svårframkomligt på riktigt.
 5. Och så småningom är det mogen skog igen.

Har man upplevt samma hygge med alla färgkombinationer vet man att man är gammal 🙂

Bild med fil
hygge
Formatterbar text

Höjdkurvor

Bilden visar en cirka 20 meter hög kulle. Ekvidistansen (höjdskillnaden mellan två kurvor) är 5 meter. Var femte höjdkurva på kartan är ibland tjockare (stödkurva) för bättre överblick. Stödkurvan är dock inte på något sätt tydligare i terrängen än andra kurvor.

Streckade kurvor kallas hjälpkurvor och används för flacka höjder eller för att visa tydliga terrängformationer som inte ryms i de vanliga kurvorna. Små tydliga höjder redovisas med en brun punkt. Orienterarna kallar dem därför för ”punkthöjder”.

Bild med fil
hojd
Formatterbar text

Branter och stup

Branter och stup är de svarta linjerna som ligger på höjdkurvorna. De tjocka baslinjerna markerar rejäla stup som du inte ska försöka ta dig nerför (eller uppför). De mindre branterna är markerade med tunnare linjer. Det brukar gå att passera dessa åtminstone uppifrån och ner - men vi rekommenderar inte det . Du kanske hittar branter som inte är med på kartan. Det går inte att ta med alla, och kartritaren måste göra ett urval.

Taggarna visar åt vilket håll de lutar. Ofta är taggarna utelämnade beroende på platsbrist, men stupen är ändå lika stora. Det är alltså ingen skillnad i storlek mellan branter med taggar och branter utan. Det är baslinjen som avgör.

Bild med fil
stup