Läs 7an här!
Maker Town
Fredag och lördag, 24 och 25 maj, är vi på 7an en del av utbudet under festivalen Maker Town. Oss möter du vid Stora Torget.
Motion
Friskvård handlar om att förebygga och inte bota sjukdomar. Det har aktivitetsledarna Åsa Hilli och Marie Franzén insett sedan länge. Och även 65-plussarna i "gymgänget".
SAMHÄLLE
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att Örnsköldsviks kommun ska överta väg- och gatubelysningsanläggningarna från Övik Energi AB.

Motor
Kan man fixa kosläpp så borde det även kunna funka med mc-släpp. Det var precis vad Örnsköldsviks motorcykelklubb arrangerade.
Loppisannonsera i Tidningen 7
Trafik
Samhällsbyggnadsnämndens utskott har lämnat ett positivt planbesked och gav i uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med att ta fram ett planprogram för Örnsköldsvik 3:1 med flera. Området omfattar bland annat den tilltänka nya dragningen av E4 förbifart Örnsköldsvik genom Åsberget.
DANS
12 danser i Moliden och lika många i Kustladan i Skoved. Massor av tillfällen att mötas för alla danssugna, och först ut är Martinez som kommer till Moliden lördag 25 maj.