Annons för Dina försäkringar
NYA BOLAG
Fanny Tillman är ny ordningskonsult i Örnsköldsvik.
– Att se strukturer kommer av sig självt, säger hon.
UKRAINA
Vanligen gör de mellan 5-6 hjälpsändningar per år. När mat, täcken, 300 sovsäckar och fem högst emotsedda elverk denna måndag lämnar Örnsköldsvik i Ukrainahjälpen Filippus regi bockar de mot slutet av 2022 av sin 46:e och 47:e resa.
VIT JUL
Julen står för dörren. En tid för glädje och samkväm, men även en helg då många barn far illa av vuxnas alkoholintag.
– Orosanmälningarna ökar, säger Zenitha Nordfjell på kommunen.
SAMHÄLLE
Webben7 har en X-tra medarbetare – Jonas Nordin, allmänt känd som SuperNordin. Förutom hans egen sida supernordin.se, där han rapporterar om Örnsköldsvik, tar han också bilder åt webben7.
På gång
Hank T Morris & The Amazing Buffalo Brothers i Blueskällarn 10 december.
Ekonomi
Nya fastighetsaffärer i Örnsköldsvik fram till och med 14 november.