Villkor familjeannonsering

Formatterbar text

Mediapartner i Norr AB (Tidningen 7) följer de normer och rekommendationer som är fastställda av Sveriges Tidningsutgivareförening (Tidningsutgivarna) och Föreningen Sveriges Tidskrifter.

Beställares och annonsörs ansvar
Som beställare och annonsör ansvarar du gentemot Mediapartner i Norr AB för att beställd annons inte strider mot gällande lagar. Annonsören ansvarar för att annonsen (text, bild, video) och även länkad information, om vars innehåll annonsören har vetskap, inte gör intrång i någons upphovsrätt eller annan immaterialrättslig lagstiftning. Beställaren förhandsgranskar och godkänner sin beställda annons.

Betalsätt och priser
Information om betalsätt finns i samband med betalningen. Annons debiteras efter den på beställningsdagen gällande prislistan. Pris framgår när du bokar din annons. Samtliga priser anges inklusive moms.

 

Annonsen
Vår personal läser igenom och granskar alla annonsbeställningar. Vi förbehåller oss rätten att redigera annons vid behov. Annons som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa kan komma att redigeras eller nekas publicering.
Vi accepterar bara annonser på skandinaviska språk eller engelska. Inga specialtecken får användas i annonstexten. Mediapartner i Norr AB skapar din annons i enlighet med de egna typsnitt som medieföretaget använder som grundstilar för olika annonstyper.

 

Publiceringsdag
När du bokar annonsen är endast de publiceringsdagar som är öppna för bokning bokningsbara. Grundregeln är att annonsen måste bokas minst fyra dagar före publiceringsdatum, med reservation för att det kan bli fullbokat tidigare än så. Inför stora helger förekommer det avvikelser. Annonser bokade under kategorin Veckans 7a är gratis och publiceras i mån av plats.

Annonskategori
Beställningen ska läggas in under korrekt kategori och annonstyp. Om din annons lagts in under fel kategori blir du informerad om det via mejl. Skulle felbokningen innebära att du betalat för mycket görs en återbetalning.

Bilder och länk till videoklipp i annonsen
Allt material (bild, text, video) som publiceras på en webbplats är skyddat av lagen om upphovsrätt. Det innebär att man inte får trycka, sprida, kopiera, sälja eller överföra material utan att ha tillåtelse från personen som skrivit texten eller tagit bilderna.
Fotografens eller bildbyråns namn måste anges om det är en yrkesfotograf som tagit din bild. Företagslogotyper får inte användas som bilder.
Bilder som laddas upp till annonsen kan komma att redigeras av vår personal vid granskning av annonsen för att passa i bildblocket.

Reklamation och återbetalning
Vid köp av annonser via internet gäller distanslagen. Observera att ångerrätt inte gäller då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.
Reklamationer ska göras senast sju dagar efter annonsens publicering till
familj@7an.se eller via telefon (0660-777 77). Mediapartner i Norr AB:s ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. Annons som på grund av Mediapartner i Norr AB:s handhavandefel inte är publicerad på beställt datum ersätts med en ny annons så snart som möjligt efter att felet uppdagas. Ingen ytterligare ersättning lämnas.
För skada på grund av utebliven annons eller felaktigt införande ansvaras inte.
Återbetalning av annonskostnad sker till det konto du använt vid betalningen. Pengarna finns tillgänglig på ditt konto inom 3-5 bankdagar efter att vi gjort återbetalningen.

Publicering av familjeannons
Din familjeannons publiceras i vår tryckta tidning och finns även tillgänglig digitalt via vårt tidningsarkiv. Publicerad annons går inte att radera eller ångra. Mediapartner i Norr AB är fritaget från ansvar för utebliven publicering eller fel i annons om anledningen är problem hos informationsöverförare utanför vår kontroll.

Personuppgifter
När du lägger in en annons via 7an.se samtycker du till att Mediapartner i Norr AB sparar ett fåtal uppgifter digitalt för att kunna upprätthålla en säker och trygg köp- och säljrelation med tillhörande tjänster. De uppgifter vi samlar in är webbläsare, e-postadress, namn, IP-adress, telefonnummer, betalningsinformation och den information som du anger i annonser och annonsformulär. Detta görs endast för administration av kunder och kommer inte användas för marknadsföring av tjänster. Informationen kommer inte heller delas med samarbetspartners för andra syften än för administration av den beställda tjänsten. All insamlad information skyddas med säkerhetssystem och säkerhetsrutiner för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Mediapartner i Norr AB har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom att skicka ett mail till familj@7an.se kan du kostnadsfritt en gång per år få veta vilka uppgifter Mediapartner i Norr AB har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga. Ange då de uppgifter du använt vid registreringen.
Vi vädjar också om följande:
• Kontrollera att din mejladress är korrekt. Vi skickar bekräftelsemejl och godkännande av annonsen till den adress du uppgett. Mejladressen är inte synlig för andra. Var vänlig att kontrollera din skräppost, kvittensmejlet kan hamna där.
• De kontaktuppgifter du angett vid beställningen används endast för att kunna reda ut eventuella frågetecken i annonsbeställningen.

Mediapartner i Norr AB har rätt att ändra i dessa annonsvillkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja vår annonstjänst efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.