Riktlinjer för publicering i På Gång

Evenemang och aktiviteter som anordnas inom Örnsköldsviks kommun av företag, föreningar och ideella organisationer får kostnadsfritt finnas med i kalendern. Varje arrangör är själv ansvarig för inskickat innehåll. 7an Mediapartner i Norr AB tillhandahåller endast en tjänst för arrangörerna.


Hur registrerar jag ett evenemang/aktivitet?

Här finns ett formulär där du registrerar du ditt evenemang

 

Vad publiceras?

Det finns riktlinjer som evenemanget/aktiviteten ska uppfylla för att kunna publiceras. Kalendern kan innehålla både tips om kommersiella och ideella evenemang, men ska inte vara en marknads- eller annonsplats.

Ska vara av intresse för besökare och kommuninvånare.
Ska äga rum inom Örnsköldsviks kommuns gränser.
Ska vara ett publikt arrangemang, alltså öppet för allmänheten.
Vad publicerar vi inte?

Evenemang/aktiviteter som kan uppfattas som anstötliga eller som har rasistiska eller sexistiska budskap.
Kommersiella annonser eller exempelvis restaurangutbud såsom dagens lunch eller AW. Om det däremot finns ett underhållningsinslag som är något utöver mat & dryck får evenemanget publiceras, till exempel quiz eller trubadur.
Öppettider för företag och föreningar.
Butiksevenemang såsom reor eller kampanjer.
Religiösa och politiska evenemang, till exempel: gudstjänster eller politiska möten. Konserter eller liknande arrangemang i kyrkan publiceras dock. En föreläsning som är öppen för allmänheten, med till exempel en riksdagspolitiker publiceras också.
Upprepade aktiviteter som kräver medlemskap, till exempel träningspass.
Reservationer

7an Mediapartner i Norr AB förbehåller sig rätten att göra redaktionella urval och godkänner material innan publicering. Om tvistemål uppstår avgör 7an Mediapartner i Norr AB.

Publicerat