Fibertillgängligheten på landsbygd bäst i regionen

Fiber på landsbygden är ovanligt väl utbyggt i Örnsköldsviks kommun. Det visar en nyligen publicerad rapport genomförd av marknadsanalysföretaget A-Focus.

Den höga anslutningsgraden på landsbygden är till stor del tack vare det samverkande arbetssättet mellan Örnsköldsviks kommun, lokala fiberföreningar och Övik Energi. Örnsköldsviks kommun har genom Övik Energi aktivt bidragit till fiberutbyggnaden i ett tiotal fiberföreningar.

– Det känns otroligt bra att vi har nått så långt i bredbandsutbyggnaden och att samverkan mellan olika parter har verkligen varit en framgångsfaktor säger Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd och ordförande i styrgruppen för bredbandsutveckling.

– Alla fiberföreningar som önskat få hjälp med fiberutbyggnad har fått det, berättar Maria Olsson, projektansvarig för bredbandsutveckling på Övik Energi.

Det är ytterst få kommuner där skillnaden i fiberutbyggnad mellan tätort och landsbygd är så liten som i Örnsköldsviks kommun. Det här indikerar rapporten som mycket positivt eftersom många arbetsställen finns på landsbygden och som i en allt högre grad digitaliseras, samt att fler människor än tidigare distansarbetar. Anslutningen till fibernät för arbetsställen på Örnsköldsviks landsbygd ligger på 78 procent, jämfört med 70 procent i regionen.

Väldigt hög anslutningsgrad i tätort

Nästan alla byggnader Örnsköldsviks kommuns tätorter passeras i dag av fiber i närheten och så gott som alla har möjlighet att ansluta sig om och när de vill. I begreppet tätort inkluderas inte bara centralorten - det finns en hel del små områden på landsbygden som också definieras som tätorter.

Eftersom de flesta hushållen finns i tätorterna har fiberutbyggnaden där en betydande inverkan på uppfyllnad av bredbandsmålen. Fiberutbyggnaden och anslutningsgraden är dock så hög i Örnsköldsvik att målen avseende hushåll och företag redan är uppfyllda. Antalet byggnader som har fiberanslutits i tätort har tidigare varit cirka fyra procentenheter per år, men nu när penetrationen är så pass hög som den är blir den ökningen allt svårare att hålla.

Regeringens mål nästan uppnått

För den fasta infrastrukturen är regeringens mål för Sverige som helhet att 98 procent av hushåll och arbetsställen har tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. Resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och kvarstående 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Regeringens bredbandsmål inte inkluderar däremot inte fritidshus.

– Vi har uppnått det nationella bredbandsmålet om 98 procent som har tillgång till bredband redan i år, vilket är otroligt tillfredsställande och ett bevis på att samverkan är viktigt säger Roland Nordin vd vid Övik Energi och bolagets representant i styrgruppen.

Regeringens mål är ett nationellt mål för Sverige som helhet. Det är upp till respektive region eller kommun att anpassa och anta målen för sitt område. Regeringens mål har antagits för Örnsköldsviks kommun med kompletteringen att 80 procent av hushåll och företag och att 40 procent av fritidshusen inom den geografiska kommunen ska vara anslutna till bredband. I praktiken betyder det att Örnsköldsviks kommun ansluter sig till regeringens bredbandsmål, kompletterat med att anslutningsgraden ska vara 80 procent för hushåll och företag och 40 procent för fritidshus.

– Örnsköldsviks kommun tycker att det är viktigt med en bra uppkoppling var du än befinner dig i den geografiska kommunen och vi har därför satt ett mål även för fritidshus, säger Linnea Egnor Byström på Tillväxtavdelningen. Det finns fortfarande en bit kvar till målet för fritidshus, men vi arbetar på steg för steg.

Om man bara räknar hushåll och företag i tätort nås i dagsläget kommunens mål om att 80 procent ska vara anslutna med 1 Gbit/s (fiber) samt att ytterligare 18 procent ska ha det i absolut närhet så de enkelt kan ansluta sig när de så vill. Fibernäten på landsbygden har dock en del utbyggnad kvar för att nå målet anslutningsmålet på 80 procent. Totalt sett i kommunen är målet nästan nått, det behövs egentligen bara en viss ökning av anslutningsgraden, från nuvarande 79 procent till 80 procent.

– För att nå målet behöver vi fortsätta med vårt arbete att söka stöd för att nå de sista procenten, avslutar Maria Olsson.

Publicerat