Odling

Lokal matproduktion i Örnsköldsvik?

Örnsköldsviks kommun vill möjliggöra för mer odling både stadsnära och runt om i kommunen. För att undersöka och skapa en förståelse för vilket behov och önskemål allmänheten har kring odling och annan matproduktion i Örnsköldsvik har kommunen tillsammans med föreningen Ätbara Övik tagit fram en enkät.

— Det finns ett intresse från allmänheten då vi får in förfrågningar om möjlighet till stadsodling med jämna mellanrum. Med den här enkäten vill vi ta reda på hur stort intresset egentligen är och vad man vill ha hjälp med. Hitintills har vi hänvisat till Tvillingstas kolonilottsförening, men där är kötiden lång. Det har ju också blivit väldigt aktuellt med beredskapsfrågor utifrån världsläget, så frågan om lokalt producerad mat är verkligen högaktuell, säger Anna-Sofia Malmström, stadsträdgårdsmästare vid Örnsköldsviks kommun.

Kommunen har en ambition att verka för mer stadsnära odling samt för fler kolonilotter, vilket framgår i både grönplanen samt i den fördjupade översiktsplanen för Örnsköldsviks centralort. För att möta efterfrågan på mer odlingsmöjligheter i Örnsköldsvik har kommunen krokat arm med den ideella föreningen Ätbara Övik. Tillsammans har de tagit fram enkäten "Vill du ha mer lokal mat?" för att ta reda på hur intresset för och behovet av lokalt producerad mat ser ut. Enkäten kommer ligga ute fram till och med 31 september och riktar sig till privatpersoner och småföretagare i Örnsköldsviks kommun.

— När vi samlat ihop svaren och analyserat underlaget kommer vi att kunna ta nästa steg, och rikta insatser där det behövs. Vi vill skapa goda förutsättningar och möjliggöra för mer odling i kommunen, eftersom odling kan ge många positiva effekter, kopplat till social-, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, säger Anna-Sofia.

Länkar
Publicerat