Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden god i Örnsköldsvik

Arbetsmarknaden är god i Örnsköldsvik. I skrivande stund finns 772 lediga tjänster på Arbetsförmedlingens platsbank i Ö-vik.
– Därför måste vi jobba vidare med Kompetensutveckling och Inflyttning till Örnsköldsvik så våra företag och kommun kan fortsätta utvecklas positivt, säger Mats Lindström, VD Örnsköldsviks Industrigrupp.

Det ekonomiska läget fortsätter att påverka antalet arbetslösa. Ungefär 19 000 personer fler var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i april jämfört med ett år tillbaka.
I slutet av april var drygt 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en ökning med närmare 19 000 personer jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten är totalt 6,6 procent.
– Arbetsmarknaden fortsätter försvagas. Jämfört med ett år tillbaka ökar arbetslösheten och antalet varsel, samtidigt som färre antal nya lediga platser anmäls till Platsbanken. Det ekonomiska läget fortsätter att påverka arbetsmarknaden, säger Lars Lindvall, Arbetsförmedlingens prognoschef.
I april varslades cirka 6 900 personer om uppsägning, vilket är den högsta månadssiffran under 2024. I år har knappt 23 600 personer varslats om uppsägning.
– Antalet varsel har under en längre period legat högre än det historiska snittet, men är inte lika högt som under finanskrisen eller pandemin. Samtidigt kan siffrorna variera mycket beroende på enskilda varsel. Generellt är varslen knutna till konjunkturkänsliga branscher, säger Lars Lindvall.

Publicerat