KONST

Jakten på Genius Loci

Silvia Wieser från Malmö, som 2021 mottog Grundsundastipendiet, ställer ut i Galleri Lokomotiv 9-11 februari.

– Galleriet blir under tre dagar mitt Genius Loci. Jag utforskar denna plats som jag fyller med en pågående kreativ process och gör det till mitt. Jag omger mig med olika attribut/objekt som kan ge växlande associationer under den pågående processen. Det hjälper mig att utforska och förstå det befintliga kreativa rummets själ. Något nytt kommer växa fram under dessa tre dagar, säger Silvia.

Utställningen är öppen fredag-söndag 12.00-16.00.

Publicerat