SAMHÄLLE

Kommunens verksamheter återgår till normalt läge – med vissa uppmaningar

Information uppdaterad 9 november kl 16.30.
Aktuellt läge i kommunens verksamheter som påverkats av den tidigare vattenläckan i Själevad.

Under natten har Miva åtgärdat läckan på huvudledningen i Själevad och just nu släpps vattnet på för att successivt fylla reservoarer och magasin. Som en försiktighetsåtgärd ska vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp, samt gäller fortsatt uppmaningen att använda vattnet sparsamt då vattenleveranserna ännu inte är i full drift. Detta gäller för alla i Örnsköldsviks centralort med omnejd.

KONSULT- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN
Kostavdelningen är åter i normal verksamhet.

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Verksamheterna inom välfärdsförvaltningen återgår till normal verksamhet under fredagen.

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHET
Alla skolenheter inom bildningsförvaltningen återgår till normal verksamhet under morgondagen, fredag 10 november.

KULTUR OCH FRITIDSVERKSAMHET

Kultur- och fritidsverksamheten gällande både kommunens egen och civilsamhällets verksamheter är åter i normal drift. Med undantag för att allt dricksvatten i centralorten med omnejd fortfarande måste kokas samt att alla uppmanas att vara sparsamma med vattenförbrukningen.

Föreningar uppmanas att ta med eget vatten vid träning och match.

Alla som bor utanför centralorten med omnejd och som har möjlighet att byta om och duscha hemma uppmanas att göra det, tills restriktionerna hävs helt och hållet.

Paradisets verksamhet öppnar åter idag torsdag kl 16:00.


På Mivas webbplats finns senaste uppdateringarna om vattenläckan samt information om kokningsrekommendationerna.

Länkar
Publicerat