Samhälle

Vattenläcka i Själevad

Under gårdagen har en vattenläcka i Själevad hittats. Arbetet med att åtgärda läckan är däremot inte helt lätt då det rör sig om en stor vattenledning i en mycket vattensjuk terräng. Reparationsarbetet har påbörjats och beräknas pågå hela onsdagen.

För att underlätta reparationsarbetet har alla tryckstegringar runt centralorten med omnejd stängts av, vilket får till följd att trycket i vattenledningarna minskar eller helt uteblir samt att våra vattenreservoarer inte fylls på. Fram till att läckan är helt åtgärdad uppmanas därför alla i centralorten med omnejd att spara på vattnet i så stor utsträckning som möjligt.

Detta för att inte ett större område ska bli helt utan vatten. Fastigheter som ligger högt kan redan nu under morgontimmarna vara utan vatten. När man vet mer om omfattningen av reparationsarbetet återkommer Mina med information om var vatten eventuellt kan hämtas. 

 

Så påverkas kommunens verksamheter:

Aktuellt läge inom kommunens verksamheter med anledning av den vattenläcka som drabbar Örnsköldsviks centralort

Miva fortsätter arbetet med att åtgärda den vattenläcka som påverkar hela centralorten. Just nu är det oklart hur länge reparationsarbetena förväntas pågå. Allmänheten uppmanas fortsatt vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

Kommunens verksamheter drivs som vanligt men i områden som berörs av vattenläckan görs vissa anpassningar för att använda så lite vatten som möjligt.

Kostenheten levererar måltider och matleveranser men med anpassade menyer och tillagningssätt. Äldreomsorgen driver verksamheten som vanligt men undviker vattenkrävande rutiner som inte kan vänta.

Följande gäller för bildningsförvaltningens förskolor och skolor imorgon, torsdag 9 november, i centrala Örnsköldsvik, Själevad, Gullänget, Skärpe, Högland, Järved, Alne, Hållänget, Domsjö, Sund och Gene:

Förskola: Samtliga förskolor håller öppet. Kommunen uppmanar de vårdnadshavare som har möjlighet att hålla barnen hemma att göra det.

Grundskola: Samtliga grundskolor inom åldersspannet förskoleklass till årskurs 6 håller öppet. Kommunen uppmanar att de vårdnadshavare som har möjlighet att hålla barnen hemma att göra det.

Samtliga högstadieskolor kommer att hålla stängt.

Gymnasiet/Vuxenutbildningen: Samtliga enheter inom gymnasiet och vuxenutbildningen kommer att hålla stängt. Elever som har APL skall gå till sin APL-plats.

Anpassad grund- och gymnasieskola: Verksamheten håller öppet för de vårdnadshavare som har behov av omsorg.

Inom kultur- och fritidsavdelningens verksamheter påverkas i första hand Paradiset och ishallarna samt idrottsanläggningar och personalutrymmen som erbjuder duschmöjligheter. Paradiset stänger sin verksamhet tillfälligt från och med kl 16:00 idag, onsdag. När det gäller spolning av is i Skyttishallen, Modohallen och O-rinken samt Hägglunds Arena har dessa fått direktiv att i först hand hyvla isen och därefter spola isen sparsamt.

Publicerat