SAMHÄLLE

Så påverkas kommunens verksamheter av vattenläckan

Hela centralorten i Örnsköldsvik uppmanas vara sparsamma med vattnet på grund av den stora vattenläckan i Själevad. Vattentankar för allmänheten har nu placerats i de områden som först riskerar att bli utan vatten.

Aktuellt läge inom kommunens verksamheter med anledning av den vattenläcka som drabbar Örnsköldsviks centralort.

I beredskap finns nu ytterligare vattentankar med dricksvatten för allmänheten utplacerade i och runt Järved, Bonässund och Dekarsön. Kartan visar var tankarna finns placerade:
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=sv&mid=1zPyAjia9O7Ny3opgrOEdD2WIIubOzDc&ll=63.289343191899164%2C18.741590700000028&z=17
--------------------------------------------------

Vattentankar för allmänheten har nu placerats i de områden som först riskerar att bli utan vatten.
Dessa områden är Gullänget och Gene. Kartan visar var tankarna finns placerade:

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1zPyAjia9O7Ny3opgrOEdD2WIIubOzDc&usp=sharing

Miva fortsätter arbetet med att åtgärda den vattenläcka som påverkar hela centralorten. Just nu är det oklart hur länge reparationsarbetena förväntas pågå. Allmänheten uppmanas fortsatt vara sparsamma med sin vattenförbrukning.

Kommunens verksamheter drivs som vanligt men i områden som berörs av vattenläckan görs vissa anpassningar för att använda så lite vatten som möjligt.

Kostenheten levererar måltider och matleveranser men med anpassade menyer och tillagningssätt. Äldreomsorgen driver verksamheten som vanligt men undviker sådana vattenkrävande rutiner som kan vänta.

Följande gäller för bildningsförvaltningens förskolor och skolor imorgon, torsdag 9 november, i centrala Örnsköldsvik, Själevad, Gullänget, Skärpe, Högland, Järved, Alne, Hållänget, Domsjö, Sund och Gene:

Förskola: Samtliga förskolor håller öppet. Kommunen uppmanar de vårdnadshavare som har möjlighet att hålla barnen hemma att göra det.

Fritidshem: Samtliga fritidshem håller öppet. Kommunen uppmanar de vårdnadshavare som har möjlighet att hålla barnen att hemma gör det.

Grundskola: Samtliga grundskolor inom åldersspannet förskoleklass till årskurs 6 håller öppet. Kommunen uppmanar att de vårdnadshavare som har möjlighet att hålla barnen hemma att göra det.

Samtliga högstadieskolor kommer att hålla stängt.

Gymnasiet/Vuxenutbildningen: Samtliga enheter inom gymnasiet och vuxenutbildningen kommer att hålla stängt. Elever som har APL skall gå till sin APL-plats.

Anpassad grund- och gymnasieskola: Verksamheten håller öppet för de vårdnadshavare som har behov av omsorg.

Inom kultur- och fritidsavdelningens verksamheter påverkas i första hand Paradiset och ishallarna samt idrottsanläggningar och personalutrymmen som erbjuder duschmöjligheter. Paradiset stänger sin verksamhet tillfälligt från och med kl 16:00 idag, onsdag. När det gäller spolning av is i Skyttishallen, Modohallen och O-rinken samt Hägglunds Arena har dessa fått direktiv att i först hand hyvla isen och därefter spola isen sparsamt.

Följ Mivas webbplats för senaste uppdateringarna om vattenläckan.

Publicerat