KONST

Type | Error

Händelsekedjor, associationer, medvetna och omedvetna försök. Konstnärerna Cecilia Enberg och Hilda Lindström arbetar med konstnärliga utforskningar i grafiska tekniker. Nu på lördag 2 september öppnar deras utställning i Galleri Lokomotiv.

Cecilia Enberg och Hilda Lindström från Stockholm är båda medlemmar i Grafiska Sällskapet och träffades 2018 i samband med ett utvecklingsprojekt om process och performance med utgångspunkt i grafik. De två konstnärerna har ett gemensamt intresse för att pröva och utforska processer och arbetssätt.

Projektet ”Type | Error” handlar om en arbetsprocess i konstnärligt undersökande. Enberg och Lindström tar hjälp av grafiska metoder och tekniker för att gestalta sanna och falska påståenden enligt en statistisk hypotesteori.

Tillsammans undersöker de metoder och tillvägagångssätt som rör olika ord och begrepp som: gränsland, upprepningar, borttagning, överföringar, återkopplingar, mönster utan mening, text som bild, konspirationsteorier och system.

Syftet med konstprojektet är att undersöka olika händelsekedjor och händelseförlopp. Vad händer med informationen från lyckade och mindre lyckade projekt? Hur kan till exempel konstnärer ta vara på sina tidigare erfarenheter i en konstnärlig process? Hur kan grafiska tekniker och arbetssätt underlätta eller försvåra den konstnärliga praktiken? Blir något uttryck mer styrt eller förtydligat?

Resultatet av kollegorna Cecilia Enbergs och Hilda Lindströms arbetsprocess kan med start nu till helgen ses i galleri Lokomotiv under rubriken ”Type | Error”.

Vernissage är det lördag 2 september klockan 12.00-15.00. Utställningen pågår därefter till och med 23 september.

Publicerat