Natur

Slåttdalsskrevan stängs

En av Höga Kustens mest spektakulära naturupplevelser går snart inte längre att besöka. På grund av risk för fallande sten stänger Länsstyrelsen Västernorrland den mäktiga Slåttdalsskrevan för vandring.

Arbetet med att anlägga en ny sträckning av Höga Kusten-leden, som tar vandraren mellan Slåttdalsskrevans södra och norra del, har påbörjats och beräknas vara klar inom två veckor. När den nya leden står färdig kommer den gamla leden genom skrevan att stängas av säkerhetsskäl.

– Vi har sedan ett antal år arbetat med att minska risken för fallande sten och block i Slåttdalsskrevan. Trots genomförda åtgärder, med inspektioner och borttagning av löst berg, ser vi att vi på sikt inte kan garantera säkerheten.
Vi bedömer också att de vintrar vi nu har haft, med mer växlingar mellan riktigt varma och kalla perioder, bidrar till en ökad rasrisk, säger Torbjörn Engberg, enhetschef vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen anser att den nya leden öppnar upp en väldigt trevlig och spektakulär del av berget, som inte så många har upplevt tidigare.

– Vid ändarna av Slåttdalsskrevan ges möjlighet till fina fotopunkter – vid den norra befinner man sig nere i skrevan
och får en upplevelse av bergväggarnas mäktighet, i söder har man mer av ett uppifrånperspektiv. Vi rekommenderar att man besöker båda platserna, säger Emma Zeigler, fältsamordnare för Skuleskogens nationalpark vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Publicerat