FAMILJELIV

Klokare pappor

Sedan en tid har Mathias, Pontus och Mattias träffats för att reflektera kring och stärka sig i papparollen. Och redan har de fått en hel del insikter.

Efter Metoo-uppropet började Mathias Pettersson från Örnsköldsvik diskutera jämställdhetsfrågor med sin sambo. Vad han kom fram till var:
– Att jag trodde vi hade det ganska jämställt i vår barnuppfostran, men jag tog nog inte det ansvar jag borde. Då funderade jag på vilken pappa jag ville vara, säger Mathias som därefter hittade organisationen MÄN och deras pappagrupper. 
– Jag älskade deras slogan "redifining masculinity" (omdefiniera manligheten), för det är ju så: Alla skämt och gliringar man växt upp med som man inte tyckte var roliga men skrattade åt för att passa in. Behovet att prata om djupare saker finns hos alla, vi män är bara väldigt ovana att göra det. 

Efter en kurshelg i Stockholm för att lära sig strukturerna har han nu startat en egen pappagrupp i Örnsköldsvik. Intresserade att delta och därmed bolla tankar kring sina egna papparoller och familjefrågor var bland gruppens i dag åtta deltagare Pontus Sahlén och Mattias C. Lang. 
– Jag tänkte först att gruppen inte var något för mig, men det har varit givande att höra andras reflektioner, vad de andra papporna gör och tänker kring sina barn. Som exempelvis vid nattning där jag själv varit väldigt fokuserad på att uppgiften skulle blir klar – men en pappa berättade hur han börjat prata mer med sina barn på kvällen och då fått väldigt mycket information, vad som exempelvis hänt på skolan, och nu känner jag att jag vill börja lätta på de regler jag haft.
Under träffarna diskuteras ämnen såsom barnens behov, parrelationen inklusive arbetsfördelning och hur livspusslet kan flyta på bättre. Varje deltagare ges också tillfälle att svara på en frågeställning utan följdfrågor, vilket trion säger skapat en trygg samtalsmiljö.
Ordet "närvarande" återkommer de till flertalet gånger. Om det så handlar om att läsa böcker, bekräfta en känsla hos barnet eller lägga bort mobilen för att lyssna på riktigt.
– I stället för att säga "mmm", säger Mattias. Närvaro handlar om prioriteringar om vad som är viktigt i dagens brus av tv och surfplattor. Det är ju familjen och barnen som är vår framtid.
En utmaning är att vara den goda förebilden och bygga upp en trygg individ, inte minst i en tid av otaliga influencers med mer eller mindre suspekta budskap.
– Som jag handlar kommer barnet ta efter. Vad är exempelvis manlighet? Jag brukar säga att det är en styrka att visa känslor, säger Mattias.

Alla är överens om att fler pappor borde involvera sig i en pappagrupp. 
­– Det är ett bra utbyte av erfarenheter, säger Mathias Pettersson. Sedan finns inget facit till föräldraskapet, men man blir klokare av att prata med andra människor. 

Bildtext: Mattias C. Lang, Mathias Pettersson och Pontus Sahlén tycker att fler borde involvera sig i pappagrupper. "Vissa saker har jag fått bekräftat att jag gör bra, andra vet jag nu att jag behöver jobba mer med. Det är intressant hur snabbt vi har öppnat upp oss och reflekterat inom gruppen", säger Mattias C. Lang.

Publicerat