DEMOKRATI

Demokratidagar i Örnsköldsvik

Samtal och aktiviteter väntar under fem dagar när Örnsköldsviks kommun arrangerar Demokratidagarna med start 9 maj, ett event initiativtagarna hoppas ska växa kommande år.

Tisdag 9 maj uppmärksammas Europadagen i många länder och institutioner inom EU. I årets firande läggs särskilt fokus på solidaritet med Ukraina. 9 maj är också startdagen för de nyinrättade ”Demokratidagarna i Örnsköldsvik”. Mellan 9 och 13 maj bjuder Örnsköldsviks kommun, tillsammans med en rad samhällsaktörer, in till möten och samtal där alla ska ha möjlighet att delta. Bland annat arrangeras öppna samråd om civilsamhällets roll, aktiviteter för äldre och tillgänglig samt aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.
Demokratidagarna avslutas lördag 13 maj på torget i Örnsköldsvik. Under parollen ”Tillsammans för en stark och hållbar demokrati” kommer politiska partier, kommunala verksamheter och olika föreningar och organisationer att finnas på plats för att bjuda in till samtal och aktiviteter. Dessutom firar biblioteket, en betydelsefull aktör för det demokratiska deltagandet, 30 år i Arken.

– Redan detta första år är det flera som visar intresse av att delta och medverka och vi hoppas att dessa dagar ska få växa genom kommande år, säger Camilla Larsson, demokratisamordnare Örnsköldsviks kommun.

Länkar
Publicerat