SAMHÄLLE

Utlastningen av snö i Örnsköldsvik fortsätter

Natten mot torsdag 19 januari fortsätter arbete med utlastning av snö från centrala Örnsköldsvik. Det pågår även ett arbete runt om i kommunen med att bredda vägar och gång- och cykelvägar samt förbättra sikten i korsningar och forsla bort snö.

Du som medborgare kan underlätta kommunens arbete genom att inte parkera längst med gatorna i över- och nederdelen av stan under tiden utlastning sker och hänvisas istället till de större parkeringsplatserna i området. Om parkering måste ske, tänk på att följa den datumparkering som gäller. Detta för att arbetet med utlastningen ska kunna genomföras på ett smidigt sätt. Avvakta gärna med att felanmäla snöröjningen så att snöröjarna har en chans att avsluta arbetet.

Kommunen har fått tillfällig dispens av Länsstyrelsen för tippning av snö i hamnen. Detta för att säkerställa tillgänglighet och framkomlighet. Färdvägen för tippningen kommer att ske via Viktoriaesplanaden och ut via Framnäsgatan. Kommunen beklagar de eventuella störningar detta kan medföra och ber om allmänhetens överseende.

Datumparkering

Datumparkering är till för att kunna sköta gatorna, exempel snöröjning. Datumparkering gäller klockan 02:00-08:00 alla dagar inom det område som begränsas av områdestavlor.
Under dygn med ojämna datum, mellan kl 02:00 och 08:00, får du inte parkera på den sida av gatan som har ojämna adressnummer.
Under dygn med jämna datum, mellan kl 02:00 och 08:00, får du inte parkera på den sida av gatan som har jämna adressnummer.

Publicerat