Demokrati

E-förslag – Ge förslag och rösta

Påverka din kommun. På Örnsköldsviks kommuns hemsida kan du lägga in dina egna förslag och läsa andras idéer som lagts in i den nya tjänsten e-förslag. Där röstar du också på förslagen, 50 röster behövs för att de ska tas upp till behandling av kommunen. Just nu finns 31 förslag att rösta på.


(Här hittar du e-förslagen: e-tjanster.ornskoldsvik.se/forslag/eforslag)

Belysning behövs på gångväg mellan Idrottsvägen och Hållängetskolan

Det saknas en belysningsstolpe på Idrottsvägens förlängning, vid platsen där gångväg från Hållängetskolan ansluter till Idrottsvägen. Det är nödvändigt med belysning vid den platsen, vilket märks väldigt tydligt under vinterhalvåret. En bättre belyst väg- och gångväg skulle öka tryggheten och säkerheten för alla förbipasserande vuxna och skolbarn.

Röstning avslutas
2023-01-19
 

Utöka antal p-platser pendlar parkering

Jag med flera parkerar våra bilar på pendlar parkeringen i Överhörnäs, korsningen emot Bredbyn ifrån E4:an.
Platserna är för få för behovet vilket gör att folk parkerar utanför rutorna som blir till följd att p-böter utdelas.
Så för närvarande när man kommer dit kring 14:00 (den veckan man jobbar kväll) så får man parkera hos närliggande företag utan möjlighet till motorvärmaruttag. Det är inte så kul att sätta sig i en iskall bil vid -20.
Så jag hade önskat att ni utökar platserna med minst 10 stycken!

Röstning avslutas
2023-01-25
 

Farthinder alternativt väghinder till Sundsvägen

Det skulle behövas någon form utav väghinder till Sundsvägen i närheten av korsningen mot Transformatorvägen. Denna sträcka är idag en 30 väg, men det är ytterst få bilister som håller den hastigheten.
Då det är många skolbarn som korsar Sundsvägen, från Elvägen över till Transformatorvägen, skulle man ha gjort på samma sätt som vid korsningen till Carlgrensvägen och satt refuger för att få ner hastigheten vid övergångsstället.

Röstning avslutas
2023-01-25
 

Cykelväg som börjar redan vid Domsjövägen

I dagsläget börjar gång- och cykelbanan på Vågsnäsvägen först efter den långa uppförsbacken, önskvärt vore att den förlängs till Domsjövägen.

Röstning avslutas
2023-01-26
 

Parkering vid lekparken i Gimåt

Gräsmattan som är bredvid lekparken i Gimåt bör göras om till en parkering. Ytan nyttjas i dagsläget inte av någon och när det är många besökare i lekparken gör alla bilar gatan trång att köra på och det förekommer även att bilar står på privatpersoners gräsmatta.

Röstning avslutas
2023-01-26
 

Ersätt skylten Förbud mot att stanna och parkera med skylten Förbud mot att parkera

Vid Paradisgaraget är det ofta många som hämtar och lämnar passagerare som varit på Paradisbadet, i sporthallen eller på stan. Bilar stannar några minuter längs Paradisgaragets södra långsida. Det är ett perfekt ställe att stanna på och ingen bil är i vägen för någon. Dock är det stoppförbud där så egentligen får ingen stå där och vänta. Skulle alla följa denna regel skulle det bli totalkaos utanför in- och utfarten till Paradisgaraget eftersom då skulle fler stanna där och plocka upp/släppa av folk vid trappan ner mot Paradisbadet.
Mitt förslag: byt ut skylten Förbud mot att stanna och parkera mot skylten Förbud mot att parkera. Alternativt ta bort skylten Förbud mot att stanna och parkera och ersätt den med en P-skylt och en tilläggsskylt med texten Parkering max 5 minuter.

Röstning avslutas
2023-01-30
 

Bättre hastighetsskyltning på Kempevägen/Alternativt farthinder

Det behövs bättre skyltning för gällande hastighet på Kempevägen. Det sitter endast 30-skyltar i början av vägen. Det körs VÄLDIGT fort på denna väg där det dagligen vistas både barn, vuxna och djur. Alternativ är att sätta upp farthinder som gör att hastigheten hålls nere.

Röstning avslutas
2023-01-31
 

Pantrör på soptunnor

Önskar att vi skulle kunna sätta upp pantrör på soptunnorna inne i stan, likt de som finns i till exempel Umeå. Underlättar för dom som letar pant i soptunnorna och kommer förhoppningsvis leda till att fler flaskor och burkar pantas istället för att hamna med vanliga sopor.

Röstning avslutas
2023-02-01
 

Mer öppettider på Bjästa Ishall

Bjästas Ishall står oftast bara när det inte är någon träningstid, förutom friåkningstid ett par dagar i veckan fram till 16:15. De flesta slutar skolan 15:30, sen ska man hämta grejerna, gå dit och sätta på sig skridskor osv. Oftast hinner man bara åka 30-35 minuter.
Ha isladan öppen när det inte är någon träningstid så får vaktmästarna spola nån extra gång bara.

Röstning avslutas
2023-02-08
 

Ställplats för husbilar

Ställplatserna för husbilar i hamnen är helt suverän för staden. En av de bästa i Sverige. Jag har själv kuskat runt lite med husbil i Sverige. Nu räcker den inte till på sommaren utan många parkerar på sidan om eller vid hamnkranarna.
Utöka därför platserna med en hylla till mot Modovägen och framför gamla järnvägsstation. Sätt alltså upp fler elstolpar och asfaltera "hyllan".
Det saknas också grillplatser och bänkbord. De kan man placera på gräsytan mellan gång- och cykelvägen och fjärden, rakt nedanför nuvarande ställplatser.
Med förhoppning att göra en bra stad mera attraktiv.

Röstning avslutas
2023-02-08
 

Inhägnad hundgård

Det är många av hundägarna i Övik som saknar hundgårdar. Ett ställe där man kan släppa sin hund fri och den får sträcka ut sig eller leka med andra hundar. Det blir också ett ställe för hundägare att mötas och lära känna nya människor.
Idag finns en hundgård, på Valla.
Ett förslag är att göra någon av de nu nedlagda lekparkerna i Gimåt till en hundpark. Det är grönområden som idag inte används till nåt.
Gimåt ligger i anslutning till Höglandsjön, där det är mycket hundar dagligen och i Gimåt finns många hundar.

Röstning avslutas
2023-02-08
 

Belysning på gångväg mellan Jasminvägen och Härbrevägen Svartby/Brösta

Vi vill att kommunen sätter upp 2 gatlyktor på gångvägen mellan Jasminvägen och Härbrevägen som bland annat många ungdomar använder då de går till bussen.

Röstning avslutas
2023-02-08
 

Övergångsställe/fartgupp vid gräsplanen i Översjäla (Själevad)

Att många kör för fort längs Översjälavägen är ett faktum, det är inte ovanligt att en del bilar drar på i nära 70 km/h längs raksträckorna. Att det då också under vår, sommar och höst är mängder av barn som ska på fotbollsträningar på gräsplanen i Översjäla och därmed måste korsa vägen för att komma från gång och cykelbanan till planen känns som en dålig kombination. Utöver fotbollsträningar är det också många som åker dit och spelar brännboll, tränar agility eller apporterar med sina hundar, samt gör andra uteaktiviteter som kräver plats (t.ex flyger drake eller kastar frisbee). Övergången från gång och cykelbanan till gräsplanen är med andra ord vältrafikerad av både fotgängare och cyklister (varav många är yngre).
Mitt förslag är därför att det ska placeras ett övergångsställe/fartgupp med övergångsställe över vägen vid infarten till fotbollsplanen. Detta för att dels se till att bilister håller hastighetsbegränsningen (40 km/h) samt underlätta och säkra upp korsandet av vägen för de många barnfamiljer som går eller cyklar till barnens fotbollsträningar.

Röstning avslutas
2023-02-13
 

Gång och cykelväg Bjästa, Åmynnet, Köpmanholmen

Sträckan Bjästa Åmynnet Köpmanholmen trafikeras av både bilar cyklister och gående. Orterna har många barn och ungdomar med klasskompisar och vänner längs vägen. Träningsanläggningar i Köpmanholmen frekventeras ofta av Bjästaungdomar och viceversa. Detta medför många barn och ungdomar längs den smala vägen med helt obefintlig vägren eller gångväg. Både dag och kvällstid. Kombinerat m livlig biltrafik skapar detta risker. Lägg därtill motionärer i alla dess former och föräldrar m barnvagnar. Genom att anlägga gång/cykelbana skulle det skapas en både tryggare och trevligare väg mellan orterna.

Röstning avslutas
2023-02-13
 

Belysning till återvinningsstation / parkering / hälsans stig - Gimåt

Anser att parkeringen inkl återvinningsstationen i Gimåt intill hälsans stig har behov av belysning då det på vinterhalvåret är för mörkt för att kunna återvinna korrekt och att många parkerar sin bil där för att motionera på hälsans stig.
Vidare så hade det varit tryggt och inbjudande med belysning runt hela hälsans stig då det är ett attraktivt motionsområde som nyttjas av många.

Röstning avslutas
2023-02-13
 

Förlängning av trottoaren

Förlängning av trottoaren mot Själevads idrottsplats. Under sommar månaderna är det säkert 200-300 barn per vecka som cyklar eller går till aktiviteter på Själevads idrottsplats men med livet som insats sista 75 meterna. Tung och intensiv trafik trafikerar samtidigt som dessa barn balanserar efter väggrenen. Flera "nära" situationer har hänt under min aktiva period som ledare och snart går det över den gränsen. Därför vill jag att trottoaren ska förlängas från korsningen mellan Hörnäsvägen/prästsundsvägen till infarten mot idrottsplatsen så våra barn kan färdas säkert mellan hemmet och till sina aktiviteter.

Röstning avslutas
2023-02-13
 

Behåll gratis busskort för barn & ungdomar

I den nya budgeten för Öviks kommun måste det fortsatt vara gratis busskort för barn och ungdomar annars riskerar vi större utanförskap, större problem för ensamståendes barn att komma till träningar och fritidsaktiviteter samt svårare för ungdomar att ta extraarbete.

Röstning avslutas
2023-02-13
 

Belysning lekpark Hörnett

Skulle vara bra med nån sorts belysning på lekparken i hörnett.
Som det är nu när det är så mörkt tidigt så ser man ingenting på eftermiddagen eller tidig kväll på lekparken. När många lekparker har blivit bortplockade så borde man kunna satsa på dom få som är kvar.

Röstning avslutas
2023-02-13
 

Skär inte ned i vår Kulturskola!

Jag vill inte att kommunen genomför de föreslagna besparingarna som rör kulturskolan.
I dagsläget finns ingen reglering som skulle göra kommunerna skyldiga att erbjuda kulturskola. Men den behövs! Så står det på kommunens hemsida.
Kulturskolan behövs, men kommer den att klara de tänkta nedskärningarna? I kristider är det viktigt att fokusera på att även barn och unga har rätt till kultur och eget skapande. Låt Örnsköldsvik vara ett samhälle där all bildning står starkt. Låt Örnsköldsviks barn och unga lära sig ett instrument, dansa, sjunga, spela teater.
Kulturskolan verksamhet är inte bara en fritidsverksamhet för dess elever. Den lägger också grunden för en karriär som musiker. Blir lärarna uppsagda och försvinner från vår kommun, blir det färre elever som kan skolas in till att spela i olika orkestrar, färre elever som kan gå vidare i sina musikkarriärer, och det kommer Örnsköldsviks musikliv att lida mycket av.
De tänkta besparingarna som nu föreslås drabbar inte bara Kulturskolans verksamhet och elever, utan kommer också att påverka Örnsköldsvik kulturliv i stort eftersom det är lärarna som är grunden för Örnsköldsviks musikliv. Lärarna deltar också ofta i Örnsköldsviks egen symfoniorkester, Örnsköldsviks Musiksällskap som bildades 1889 av bland andra stadens styrande män och köpmän med ändamål att
"dels i nära samverkan med kommunala musikskolan och gemensamma aktiviteter hos instrumentalister i olika ålders- och yrkesgrupper och i samarbete med engagerade solister och yrkesmusiker erbjuda allmänheten konserter och framträdanden i olika sammanhang, dels ge medlemmarna tillfälle till att uppleva sammusicerandets glädje."
Tänk om - tänk efter!

Röstning avslutas
2023-02-16
 

Tomgångskörning runtom i kommunen

Jag vill att kommunen sätter upp skyltar där det står tomgångskörning förbjuden runtom i centrala örnsköldsvik. Biltrafiken är en av dom stora bovarna i den miljöförstöring som vi är på väg emot med stormsteg. Luften i övik är ju en av dom sämre i landet. På skyttis finns det bilar o bussar som kan stå på tomgång medan man väntar på sina ungdomar. Utanför örnsköldsskolan står taxibilar o gasar dagarna i ända.
Sätt upp skyltarna så vi får bättre luft o sänker co utsläppen.

Röstning avslutas
2023-02-17
 

Informationsstationer för att synliggöra evenemang och sevärdheter i Örnsköldsviks kommun

Jag vill att det ska finnas informationsstationer på tillgängliga platser runt om i kommunen, där evenemang i kommunen samt sevärdheter får synas.
Informationsstationen ska bestå av en touchskärm där en kan skrolla och se information om evenemang som finns i kommunen, samt en flik om t.ex. sevärdheter och vandringsleder.
Förslagsvis kan informationsstationen kompletteras med ett flyerställ där kartor och foldrar finns för bla. turister.
Detta eftersom Örnsköldsvik inte har några bra ställen för affischering och det är svårt för t.ex. kulturföreningar att synas och sprida information om deras evenemang (såsom konserter, teatrar m.m).
Informationsstationerna ska förslagsvis finnas på bland annat Resecentrum, Biblioteket, Museet, H1 Sliperiet, i stadshuset m.m.
De kalendarium som just nu finns i kommunen är inte tillgängliga för alla, samt inte tillgängliga för alla att sprida sin information i.
För att skapa tillgänglighet och stärka Örnsköldsviks kultur och turistliv!

Röstning avslutas
2023-02-23
 

Musikpaviljong i Rådhusparken

Jag föreslår att det byggs en musikpaviljong i Rådhusparken. Under tidigare år har det förekommit sång- och musikframträdanden i Rådhusparken På den tiden fanns ingen regelrätt scen. Jag tycker att vi ska bygga vidare på den idéen med aktiviteter i Rådhusparken genom att låta bygga en musikpaviljong där. Det kan då bli frågan om sång-, musik-, dans- och teaterföreställningar och kanske även utställningar. All verksamhet ska ske under ett tak och publiken ges möjlighet att sitta ned på enkla bänkar till exempel.
Det vore historiskt värdefullt att låta paviljongen få samma utseende som den som byggdes vid den stora utställningen Den vita staden år 1916. Jag tycker också att det på taket ska finnas en kopia av örnen i Örnparken.
Jag har också hört mig för och fått veta att stadens hembygdsförening, Johan Ödbergsällskapet skulle kunna stå för kostnaderna för själva byggandet av paviljongen samt kostnaden för en kopia av örnskulpturen i Örnparken. Kopian kan man placera på taket på paviljongen. (Örnskulpturen i stadsparken invigdes 1916 i samband med utställningen Den vita staden 1916).
På detta sätta knyter vi ihop historien bakåt i staden genom Rådhuset och den stora utställningen 1916 och framåt till dagens Örnsköldsvik. Vi får även litet mera liv på den andra sidan av staden nära museet och hembygdsgården.

Röstning avslutas
2023-02-23
 

Utnyttja området vid spillvärmeplanen i Domsjö

Spillvärmeplanen i Domsjö har sett sina bästa dagar, för passerande idag syns bara en förfallen grusplan med mer ogräs än grus.
Kommunen borde därför göra om området till exempelvis en generationsmötesplats eller varför inte en förskola? Möjligheterna för marken är många!

Röstning avslutas
2023-03-06

 

Central Dragspelsstämma för ett somrigare Örnsköldsvik

Jag skulle vilja se att Örnsköldsviks kommun anordnar en dragspelsstämma under sommaren dit folk från hela landet kan vallfärda för att spela och föra vidare intresset för detta fantastiska instrument. Faller kunskapen om dragspelshantering så faller Örnsköldsvik.

Röstning avslutas
2023-03-06

 

Tillhandahålla lokal för återbruksgalleria i Örnsköldsviks centrum

Jag tycker att Örnsköldsviks kommun ska satsa på att bygga upp en återbruksgalleria, centralt i stadskärnan, likt våra grannstäder Härnösand och Umeå har, se länkar nedan.
Detta för att skapa förutsättningar för ett mer cirkulärt samhälle och öka handel av återbrukat, återanvänt, hållbara och lokalt producerade varor.
Förslaget handlar inte enbart om att tillhandahålla lokal, utan att skapa ett kommunalt bolag som jobbar med förutsättningarna för lokala hantverkare, second hand, återbruk, för att ställa om till klimatsmart handel.

Röstning avslutas
2023-03-07

 

Bedriv en mer omfattande insamling av saker på Må och låt butiker/företag få tillgång till dessa

För tillfället samlas saker till startpunkten in på Må, vilket är superbra! Men jag önskar att det skulle bedrivas en mer omfattande insamling av saker och att butiker & andra företag kan få tillgång till dessa. Alldeles för mycket saker slängs varje dag, som istället skulle kunna tas hand om och säljas vidare.
Jag tror att vi skulle få en ännu större kundkrets som väljer att handla begagnat om det fanns att tillgå i "vanliga" butiker.Jag ser framför mig att butiker kan åka och hämta saker på Må gratis (eller billig peng), som de kan rengöra & fixa för att sen sälja vidare i sina butiker.
Genom att erbjuda begagnade varor i inriktade butiker är det lätt för kunderna att hitta det dom söker och därmed enkelt att göra ett bättre val.
Detta går att göra i liten eller stor skala. Man kan göra det enkelt och bara samla in grejer som butikerna sen får gräva runt i och leta det dom söker. Eller så skulle man kunna se till att företag får lämna in önskelistor på de saker de efterfrågar och att nån jobbar med att sortera upp sakerna utefter detta.
Drömmen vore såklart en återbruksgalleria, men det kan vara en stor risk och svårt att få gå runt ekonomiskt. På detta vis, genom att låta redan befintliga butiker hämta begagnade saker minskar man den ekonomiska risken betydligt.
Jag ser framför mig att blombutiker gör planteringar i begagnade krukor, restauranger använder begagnade bestick, pysselbutiken gör pysselkit med begagnat material, inredningsbutikerna säljer utvalda varor, bokhandeln har en hörna med begagnade böcker osv.
Det begagnade varorna går i princip att sälja i alla olika typer av butiker.

Röstning avslutas
2023-03-09

 

Samla in återbrukat material som alla förskolor får hämta

Jag har läst om "Cirkuläran" I Eskilstuna kommun och ger förslag om något liknande i Örnsköldsvik. Det innebär att dom har en lokal där de har samlat in begagnat material från återvinningscentralen & företag som lämnat in restmaterial (som t.ex. gamla tapetkartor).
Sen får alla förskolor som vill hämta gratis material från detta ställe. Man kan även hålla i kurser som inspiration för vad man kan pyssla med det återbrukade material. Och undervisning i återbruk & miljötänk.

Röstning avslutas
2023-03-09

 

Gång- och cykelväg mellan Vårby/Skidsta och Domsjö

En gång och cykelväg mellan Vårby/Skidsta och Domsjö skulle verkligen behövas. Det är inte meningen att man ska behöva dela en liten del av vägen med bilar, lastbilar och andra som kör som galningar efter vägen. Har sett många barn och ungdomar på elsparcyklar som rullar efter vägen med tungtrafiken och det är väldigt nära till olyckor, jag har sett folk gått med hundar efter den smala vägen och mött dessa och får nästan slänga sig i diket för att inte bli påkörda, man går där med barnvagn och trängs. Och på vintern blir det ännu smalare. Att bygga en gång och cykelväg skulle därför behövas i detta område då det är mycket människor som är i rörelse här.

Röstning avslutas
2023-03-09

 

Gör om trottoar västra sidan Sundsvägen till gång- och cykelväg för ökad trafiksäkerhet

Cykelväg på Sundsvägen går idag på alternerande sidor om Sundsvägen. Kommer man från Nyänget på Sundsvägen med riktning mot stan är den först på västra sidan, sedan övergång till östra sida vid korsning Sundsvägen/Genesåsvägen och sedan över på västra sidan igen vid korsningen Sundsvägen/Brogatan. Man måste alltså passera över Sundsvägen 2 ggr.
På västra sidan om Sundsvägen finns trottoar och bra bredd för cykling men korsade vägar har skarpa kanter för cykel. Förslaget är att göra om nuvarande trottoar till gång- och cykelväg som löper hela västra sidan om Sundsvägen (se röd markering i bifogad bild). Sträckan är ca 500 m och det som främst behöver göras är att anpassa korsande vägar (Postvägen, Svedjeholmsvägen, Kapellgatan, Olofstorpsvägen och Droskgränd) så det är lämpliga att korsa med cykel (inte så skarpa kanter). På det sättet skulle alla som cyklar och framförallt barn slippa behöva korsa Sundsvägen 2 ggr. Skulle också passa bra med planen att förlänga cykelvägen från Sund till Nyänget.

Röstning avslutas
2023-03-16

 

Skapande av en generationsmötesplats i Bjästa

Jag föreslår att Örnsköldsviks kommun i samråd med föreningar verksamma i Bjästaområdet skapar en ”Generationsmötesplats Bjästa i Entrebyggnaden och omkringliggande markområde i närheten av Bjästa ishall.
Entrebyggnades inomhuslokaler måste uppgraderas med ny digital teknik i form av projektor/datakanon i taket, en stor motordriven skärm på scen väggen i storlek 6x4 m, mörkläggningsgardiner, bättre ljudanläggning samt en digital visningstavla i entrén som visar hur lokalerna är uthyrda m m
Skapa låsbara förvaringsutrymmen för föreningar verksamma i lokalerna.
Lokalerna änvänds idag av Bjästa PRO, Nätra Hembyggdsförening, Bjästaskolan. Skolan och föreningar som representera kulturaktiviteter, Ungdomsaktiviteter som inte ryms i Fritidsgården Hålan m m kan även förslagsvis använda lokalerna.
Omkringliggande markområde används idag av PRO Bjästa för Bouleverksamhet, Fritidsgården har en Skatebordramp placerad där samt Bjästaskolan använder en hårdgjord grusplan för olika aktiviteter.
Förslag finns också att komplettera markområdet med en uterink för KB 65 hockey, ett mindre utegym och lekplats där föräldrar och barn kan träna tillsammans och även utnyttjas av skolan och föreningar. På sikt kan det också skapas en s k ”Pumptrack” cykelbanor.

Röstning avslutas
2023-03-20

 

Förbättring av busstrafiken mellan Köpmanholmen/Bjästa och Örnsköldsvik

Jag föreslår att Örnsköldsviks kommun utökar busstrafiken på sträckan Köpmanholmen – Bjästa – Örnsköldsvik för att främja utökat användande av busstrafiken. Utökningen bör göras morgon, förmiddag och kväll under vardagar (måndag-fredag) samt en kvällstur söndagar.
Kan kombineras med en offensiv informationskampanj om hur man åker med kollektivtrafiken, ökade bränslepriser samt nyttan för miljön m.m.
Utökningen bör inbegripa förändring av busstrafiken på E4 mellan Örnsköldsvik och Härnösand så att vissa av dessa turer även passerar Bjästa busstation för att komplettera busstrafiken till/från Bjästa. Anslutningen till dessa E4 bussar från Köpmanholmen kan i ett första skede utökas med efterfrågestyrd trafik som måste beställas dagen före. Idag finns den möjligheten redan till en morgontur.
Utökning kvällstid under vardagar medför att det är möjligt att besöka olika evenemang i ”stan” och ett alternativ till arbetspendling till/från sjukhuset.
En utökning kvällstid söndagar möjliggör för studerande och andra resenärer att ansluta till/från tåg vid resecentrum på kvällen.
Förbättringen av busstrafiken bör ske i samverkan med fortsatt arbete för att få till ett tågstopp på Botniabanan i Bjästa.

Röstning avslutas
2023-03-20

 

 

 

 

 

 

Publicerat