VAD HÄNDE SEN

Fullt på katthemmet

2022 såg många omhändertagna katter. På Lunnebo katthem hoppas volontärerna att ö-viksborna nu följer januaris lag om id-märkning.

I maj skrev 7an om Lunnebo katthem och dess volontärer som såg ett eskalerande omhändertagande av antalet katter i Örnsköldsvik. Planerna på Öppet hus fick därför ställas in med förhoppningen att det kunde genomföras till hösten. Inte heller det blev av. Ett stort antal katter som vanvårdats eller lämnats till sitt öde har fortsatt strömma in. – Beläggningen ligger konstant på 95-100 procent, säger ord-
förande Karoline Bergström. Det har nog alltid varit så här, men folk har blivit mer medvetna och tittar inte längre åt andra hållet när de ser en katt sitta och frysa. Nu hoppas vi att kattägare följer januaris lag om id-märkning. Det skulle underlätta extremt mycket för oss.

Publicerat