Nyheter/Reportage

Årets Gösta Hägglund-stipendiater

En av kommunens finaste utmärkelser är ett stipendium ur Gösta Hägglunds stiftelse för att stimulera innovationer och tekniskt utvecklingsarbete.
Den här gången säger vi stort grattis till Berth Brandell och Jon Sandström som på torsdag i nästa vecka mottar priset under högtidliga former.

Gösta Hägglund ägnade hela sitt yrkes-verksamma liv till det framgångsrika industriföretaget; Hägglund & Söner. Med sin enorma drivkraft och stora tekniska begåvning var han en stor anledning till att företaget tog klivet från snickeriföretag till Norrlands största verkstadsindustri med kunder över hela världen. Stipendiet i hans namn på 50 000 kronor att fritt disponera delades första gången ut 1994, vilket var året efter hans bortgång, och har sedan dess årligen tillfallit någon eller några som bidragit till att stärka näringslivet i Örnsköldsvik.
­
– Jag säger vi för det handlar inte om en person. Vi har inte haft en tanke på att vara kvalificerade för ett sådant stipendium så vi är stolta och väldigt glatt överraskade, säger Berth Brandell.
Han startade företaget Live Channel 2005 som, med sina tv-sändningar över internet, numera är en nästan given samarbetspartner för diverse arrangörer av curlingtävlingar runt om i världen.
– Det här sporrar naturligtvis och vi har fortfarande många utmaningar framför oss, fortsätter Berth.

Institutet för tillämpad hydraulik (ITH) är Nordens bredaste kompetenscentrum i branschen och har Jon Sandström som främste företrädare. Han säger sig vara lika glatt överraskad och lovar att i någon form fira utmärkelsen tillsammans med sina 14 kolleger på institutet som likt Gösta Hägglunds också är en stiftelse. Den grundades 1987 med syftet att på alla nivåer öka kunskapen om hydrauliska system i alla dess tillämpningar, på alla nivåer och i nära samarbete med näringslivet.
­– Hydraulik handlar inte om en enskild lösning. Det gäller att förstå och kunna utveckla hela system och det har vi varit duktiga på att lära ut. På senare år har vi bland annat utvecklat en väl fungerande distansutbildning, säger Jon Sandström.

Stiftelsejuryns motiveringar
Berth Brandell
”Gösta Hägglunds Stiftelse har uppmärksammat det tekniska utvecklingsarbete som gjort att Live Channel kan genomföra produktioner över hela världen med samma höga kvalitet och sändningssäkerhet som traditionella producenter med långt större resurser kan. Berth Brandell och hans medarbetare har utfört ett beundransvärt arbete, som lagt en stabil grund för en fortsatt utveckling. Dock krävs insatser inom många områden och förhoppningen är att detta stipendium ska vara en inspiration för att ta Live Channel till nästa nivå.”

Jon Sandström
”ITH:s Forskning och konsult-verksamhet har tillsammans med en modern och genomarbetad utbildningsverksamhet kommit att få betydelse för hela Sveriges kompetensförsörjning inom hydraulikområdet. Jon Sandström har med stort engagemang, teknisk kunskap och ett inspirerande ledarskap byggt vidare på verksamheten, som starkt bidragit till den tekniska utvecklingen inom detta område.”

Stipendiater
1994 Håkan Ingvast (Hydraulik, oljerening).
1995 Arne Lindahl (Mångårigt utvecklings-arbete inom processindustrin).
1996 Elof Rowa (Utveckling militärutrustning), Johan Byström (Traktionsmanschett), Kurt Rosander (Aktivitetsbaserad produktionsstyrning).
1997 Thord Gustavsson (Verkstadsföretaget Thordab), Lars Näslund (Aktivitetsbaserad analys ProdaCapo).
1998 Roland Johansson och Owe Wiberg (Högautomatiserad rördelsfabrik), Kenneth Bäcklund (Spännkraftsmätare).
1998 MalinBerggren (Produktutveckling”TakeAway”).
1999 Göran Edlund (Dammsugarmunstycke), Lars Pekkala (Förpackningstoalett), Inga Nordin (Järven Plast & Smide).
2000 Jan-Erik Lindström (Marksanering).
2000 Tony Jonsson (Miljöanpassad åter-vinningsanläggning).
2001 John Westberg, Mikael Olsson, Håkan Tjärnström, Christer Byström, Patrik Färnlöf och Roger Forsberg (Brandvägg från Enternet).
2002 Roger Ljung, Tord Sundelin och Örjan Olsson (Utveckling av militära fordonssystem).
2003 Tord Persson (Papperspecialsortiment).
2004 Daniel Nilsson (Tribologihydraulmotorer).
2005 Gunnar Jonsson (Bergkrossning), Nils-Göran Höglund (Teknikutveckling).
2006 Lennart Lundström och Niklas Bergström (Utveckling skogsmaskiner).
2007 Åke Lidfalk (Byggelement).
2008 Erik Hägglund (Fartygskranar).
2009 Öjvind Sundvall (Fotografisk fiberanalys).
2010 Tommy Persson (Införande av produktionssystem).
2011 Bengt Joensson (Lignosulfonat i pulverform).
2012 Daniel Engblom (Utveckling av elhybrid för tunga fordon).
2013 Ulf Cassel (Skogsgödsling).
2014 Hans Hallin (Omvandlar data till användbar information. MOPS).
2015 Tord Berggren (Företagsutveckling Sanmina).
2016 Åke Carlsson (Företagsutveckling Specma AB), Patrik Isaksson (Simuleringsprogram hydraulmotor).
2017 Svenna Strandberg, Stefan Edvardsson (Utveckling av möbelsystem).
2018 Jon Sandström (Kompetensutveckling hydraulik), Berth Brandell (Mediaproduktion).

 

Publicerat