Nyheter/Reportage

Årets Gösta Hägglund-stipendiater

Överraskade, men samtidigt glada och stolta. Det är statusen på Stefan Edvardsson och Sven-Erik Strandberg, Edvardssons i Bredbyn AB, som valts till årets Gösta Hägglund-stipendiater.

Inget nytt material och i en bransch med massor av konkurrenter. För ett litet företag i glesbygd låter det som ett omöjligt uppdrag, men årets stipendiater har tillsammans med övriga anställda på Edvardssons i Bredbyn bevisat motsatsen. Företagets emballage samt bord, stolar och golv av hög kvalitet har rönt stora framgångar. Ett mångårigt utvecklingsarbete som imponerat på många och inte minst stiftelsens jury.

– Fantastiskt roligt och kul för Edvardssons, säger Svenna Strandberg.

Företaget startades redan 1947 och i dag i specialsnickeriet tillverkas bland annat hus- och tåginredningar samt exponeringsställ till butiker.

– Att vi skulle bli prisade kom som en stor överraskning. Jag har inte ens tänkt tanken, säger Stefan Edvardsson som tillsammans med Svenna
får applåder och hyllningar på torsdag den 16 februari vid den årliga stiftelsemiddagen i BAE Systems Hägglunds lokaler i Gullänget. Företaget som för övrigt Edvardssons köpte snickerimaskiner av för flera år sedan.

– Vi har en sågmaskin som till och med används än i dag, berättar Svenna.

 

Stipendiater

1994 Håkan Ingvast (Hydraulik, oljerening).
1995 Arne Lindahl (Mångårigt utvecklingsarbete inom processindustrin).
1996 Elof Rowa (Utveckling militärutrustning), Johan Bystro↔m (Traktionsmanschett), Kurt Rosander (Aktivitetsbaserad produktionsstyrning).
1997 Thord Gustavsson (Verkstadsfo↔retaget Thordab), Lars Na↔slund (Aktivitetsbaserad analys ProdaCapo).
1998 Roland Johansson och Owe Wiberg (Ho↔gautomatiserad ro↔rdels-fabrik), Kenneth Ba↔cklund (Spa↔nnkraftsma↔tare).
1998 MalinBerggren (Produk-tutveckling ”TakeAway”).
1999 Go↔ran Edlund (Dammsugarmunstycke), Lars Pekkala (Fo↔rpackningstoalett), Inga Nordin (Ja↔rven Plast & Smide).
2000 Jan-Erik Lindstro↔m (Marksanering), Tony Jonsson (Miljo↔anpassad återvinningsanla↔ggning).
2001 John Westberg, Mikael Olsson, Håkan Tja↔rnstro↔m, Christer Bystro↔m, Patrik Fa↔rnlo↔f och Roger Forsberg (Brandva↔gg från Enternet) Olow Sjöblom (Sjukvårdsutrustning).
2002 Roger Ljung, Tord Sundelin och O↔rjan Olsson (Utveckling av militära fordonssystem).
2003 Tord Persson (Papperspecialsortiment).
2004 Daniel Nilsson (Tribologi-hydraulmotorer).
2005 Gunnar Jonsson (Bergkrossning), Nils-Go↔ran Ho↔glund (Teknik-utveckling).
2006 Lennart Lundstro↔m och Niklas Bergstro↔m (Utveckling skogs-maskiner).
2007 Åke Lidfalk (Byggelement).
2008 Erik Ha↔gglund (Fartygskranar).
2009 O↔jvind Sundvall (Fotografisk fiberanalys).
2010 Tommy Persson (Info↔rande av produktionssystem).
2011 Bengt Joensson (Lignosulfonat i pulverform).
2012 Daniel Engblom (Utveckling av elhybrid fo↔r tunga fordon).
2013 Ulf Cassel (Skogsgödsling).
2014 Hans Hallin (Omvandlar data till användbar information MOPS).
2015 Tord Berggren (Företags-utveckling Sanmina).
2016 Åke Carlsson (Företagsutveckling Specma AB), Patrik Isaksson (Simuleringsprogram hydraulmotor).
2017 Stefan Edvardsson, Sven-Erik Strandberg (Tekniskt utvecklings-arbete Edvardssons i Bredbyn AB).

Publicerat