Berättarkväll: Forss AB - Industrihistoria i Nätradalen

feb
22
18.30. Magnus Näslund, projektledare för Köpmanholmens Bruksmuseum, berättar i ord och bild om skogsbolaget Forss AB:s historia, från 1700-talets vattensågar och utvecklingen till 1900-talets storindustri med brukssamhället Köpmanholmen och familjen Hedberg.
OBS! Boka plats!
Arrangemanget är gratis, men du måste boka plats: https://ui.ungpd.com/Events/d2317ab1-f7a0-4190-9038-e4aa90ea5a7e
12 December
kl 18:30-19:30
Örnsköldsviks museum & konsthall
Arrangör
Örnsköldsviks museum & konsthall, Industrihistorikerna i Örnsköldsvik PRIMUS MOTOR och Johan Ödberg-Sällskapet
Kultur