Näringsliv

Övikshem säljer 600 lägenheter

Norrlandskusten befinner sig i en sällan skådad tillväxt där stora etableringar
redan är på gång och fler planeras. Norrlands ambition är att växa med 100 000
nya arbetstillfällen de kommande 15 åren, vilket driver på efterfrågan på
bostäder och infrastruktur. Därför satsar Westerlinds stort med både förvärv
och nya partnerskap.

Som ett svar på den starka tillväxten i regionen startar Westerlinds, tillsammans med
Svensk Bostadsinvest och Altira, det nya norrländska bostadsbolaget Westerlinds
Residensia AB. Som första affär förvärvas 607 lägenheter i Örnsköldsvik av det
kommunala bostadsbolaget Övikshem. Underliggande fastighetsvärdet uppgår till
443,5 miljoner kronor och den sammanlagda ytan till 38 789 kvm. Tillträdet sker den
2 maj 2024.
– Vi är mycket glada att vi har kommit i mål med affären med Övikshem, det är med
stor ödmjukhet vi tar oss an förvaltningen. Vi har sedan tidigare en stark tro på
Norrland och är mycket glada över att ha hittat samsyn och en delad tro på regionen
tillsammans med våra övriga investerare, säger Emil Westerlind, VD Westerlinds och
fortsätter:
– Nu har vi skapat en bra förvaltningsplattform och kan därifrån ta sikte mot att
fortsätta växa. Norrland växer och vi vill bidra genom att vara en stark bostadsaktör i
regionen.
I samband med affären integreras även bostäder från Westerlinds bestånd i Umeå
och Härnösand vilket innebär att det nya bolaget initialt kommer att äga cirka 800
bostäder och ett mindre antal lokaler.
Övikshems VD Lars Österlund:
– När vi gick in i denna process var inte ekonomin vårt enda fokus, det har även
handlat om att hitta rätt köpare. En ny ansvarsfull ägare som vi känner har
förutsättningar att förvalta fastigheterna på ett tryggt och hållbart sätt. Det är
glädjande att kunna lämna över fastigheterna till en erfaren och professionell
fastighetsförvaltare som dessutom redan har lokalkännedom i Örnsköldsvik,
konstaterar Lars Österlund.
Tillsammans med bland andra Svensk Bostadsinvest och Altira lanseras nu alltså
Westerlinds Residensia AB som den gemensamma satsningen heter.
– Samarbetet med Westerlinds stämmer väl överens med vår syn på långsiktigt
fastighetsägande och hållbar förvaltning. Tillsammans kommer vi att ha en tydlig
närvaro och profil på orten vilket även ger oss möjligheten att växa i en, för oss,
prioriterad region. Vi ser fram emot att ta över och förvalta vidare fina fastigheter från
Övikshem och tackar för kommunens förtroende, summerar Ebba Christensson på
Svensk Bostadsinvest.

Publicerat