FRILUFTSLIV

Visioner för Nätraån

Nätradalen Bygdsam jobbar för att åter göra Nätraån farbar och rusta upp stugorna längs Skorped-Bysjön.

Nätradalen Bygdsam undersöker möjligheterna att i samarbete med andra föreningar rusta upp Nätraåns kanotled och överta driften från Örnsköldsviks kommun.

– Rent byråkratiskt har vi börjat, just nu behöver vi kontakta berörda markägare och ansöka om strandskyddsdispens. Till sommaren hoppas vi kunna påbörja det fysiska arbetet, säger styrelsemedlemmen Stefan Nyström.

Visionen är att Nätraån bit för bit återigen ska bli farbar och att stugorna längs leden Skorped-Bysjön hålls fräscha.

– Det här skulle ge effekter för friluftsliv och turism. Kanske kan sträckan också utvecklas med skoter- och mountainbikeleder.

Publicerat