UTSTÄLLNING

Färd mot okända öar

En bräcklig farkost. En svart svan. Ett träd som sakta vrider sig runt sin axel.
Med naturen och mytologin som inspirationskälla bearbetar Ina Palm i sin konst frågor om individens plats i universum och livets kretslopp. Nu ställer hon ut i Galleri Lokomotiv.

– Utifrån rummet bygger jag stora skulpturer som är lätta och små skulpturer som är tunga. Jag tillåter mig att vara fri i ett experimenterande med olika tekniker, berättar Ina Palm, som bygger in rörelse och ljud för att förstärka en tanke.
– Jag återkommer till kraftfulla och gärna lite brutala färger och är noga i val av material. Allt från siden till betong.

Ina Palm kommer från Härnösand och var med och startade konsttidningen Volym. Hon har bland annat arbetat med konstnärlig och rumslig gestaltning i gudstjänstsammanhang i samarbete med Härnösands stift, och arbetat på länsmuseet Murberget som konservatorsassistent. För museets räkning gjorde hon också webbsidan "Samer i Västernorrland".

Ina Palm är utbildad på Konstfack i Stockholm och har tilldelats flera stipendier, bland annat tidigare ö-viksprofilen Göran Dahlbergs stipendium 2018.

Vernissage för ”Färd mot okända öar” är det lördag 23 mars 12.00-15.00. Utställningen visas till och med 20 april.

Publicerat