SAMHÄLLE

Paneldiskussion om gängkriminalitet

Den före detta gängkriminelle Rene Lobos föreläser i Nolaskolans aula under en pandeldiskussion om förebyggande arbete mot gängkriminalitet. Medverkar gör Polisen och Örnsköldsviks kommun.

Måndag 5 februari klockan 17.30 ordnas en kostnadsfri föreläsning och paneldiskussion om gängkriminalitet i Nolaskolans aula, i regi av bemanningsföretaget CareOn och i samarbete med Brottsförebyggande rådet och Örnsköldsviks kommun. Arrangemanget, döpt till ”Barn och unga i riskzon för gängkriminalitet – hur kan samhällets insatser stötta i tid”, lägger tonvikten på förebyggande arbete och vänder sig i första hand till personer som i sitt arbete eller på andra sätt har kontakt med barn och unga som löper just risk att hamna i gängkriminalitet – men alla intresserade välkomnas.

Föreläser gör den före detta gängkriminelle Rene Lobos som lämnade sitt forna leverne efter att ha sökt sig till Huddinge kommuns avhopparverksamhet. I dag jobbar han med socialt arbete. I panelen sitter Erol Tümen från avhopparenheten i Huddinge tillsammans med bland andra Örnsköldsviks elevhälsochef Maria Ingels-
son och Sara Olsson, gruppchef polisen Örnsköldsvik.

– Vi har inte detta problem i Örnsköldsvik, det är viktigt att poängtera, säger Sara Olsson. Det här blir ett samtal på temat hur vi ska fortsätta ha det så. Narkotikan som förekommer på den svenska marknaden kommer hit, likt till andra städer, och det är exempelvis viktigt att jobba emot. Vi behöver fortsätta att jobba på den nivå vi gör och samtidigt ha en öppen dialog kring hur vi kan jobba ännu hårdare för att behålla läget som det är i dag.

Birgitta Edin Westman från Brå Örnsköldsvik håller med.

–  I Örnsköldsvik har vi en bra dialog med rätt fokus när det gäller att upptäcka och stötta i ett tidigt skede. Där är fortfarande föräldrar den viktigaste faktorn men alla behövs i det förebyggande arbetet att möta barn och ungdomar och göra dem motståndskraftiga i detta, oavsett om man jobbar professionellt eller inom civilsamhället.

Publicerat