SAMHÄLLE
På kommunens Resurs- centrum mot våld jobbar Jessica Edlund Horkamo,  Sofie Westberg, Liselotte  Sjökvist, Linda Karlfors och Linda Lindahl. Så även Erica Söderström som saknas på bilden.

Resursstarkt team mot våld

De är specialister i frågor kring våld i nära relationer och erbjuder såväl hjälp till den drabbade som behandling för utövaren. På kommunens Resurscentrum mot våld är engagemanget hos personalen stort.

Precis som i fjol arrangeras under vecka 47 Regnbågsmässan simultant med En vecka fri från våld. Under de båda kampanjerna hålls en rad föreläsningar på olika teman, bland annat om sexuella övergrepp och våld i hbtqi-relationer.

Deltar gör bland annat personal på Resurscentrum mot våld, en verksamhet på barn-, ungdom- och familjeenheten inom socialtjänstens öppenvård. Här jobbar fem utbildade och sakkunniga behandlare som erbjuder en stor variation av hjälpinsatser till den som drabbats av våld i nära relation. Exempelvis i form av individuellt samtalsstöd till både barn och vuxna och gruppverksamhet där erfarenheter utbyts.

– I en relation där man utsätts för våld blir man väldigt isolerad och ensam, att då få träffa andra i samma situation är otroligt värdefullt, säger enhetschef Linda Lindahl.

– Till oss kommer en person efter en utredning av Socialtjänsten, berättar behandlaren Sofie Westberg. Ofta behöver den få mer kunskap om att våld finns i många olika former, som sexuellt och ekonomiskt, att uppleva kontroll och begränsningar i sin egen vardag. Vissa inser att de utsatts för våld först efter att ha träffat en handläggare.

Resurscentrum mot våld startade 2009.

– Vi låg i framkant redan då och jämfört med många andra kommuner ligger vi fortsatt bra till när det gäller resurser för att arbeta mot våld, säger Linda. Det är ett tungt arbetsområde och då är det tacksamt att ha denna arbetsgrupp med sitt jättestora engagemang.

– Vi möter ett enormt lidande och får ta del av extremt tuffa berättelser, men att märka att det går framåt och se att personen börjar må bättre, det är värt allt, säger Sofie.

Även utövaren av våld erbjuds behandling. Då är ett empatiskt bemötande viktigt.

– De bär sin egen ryggsäck, sin egen historia, säger Liselotte. Många utövare har förväntat sig att känna sig dömda och skamsna, men vi bemöter dem som människor – vi vill ju att de ska sluta använda våld. Vi vill ge dem verktygen och kunskapen till det. Kanske har de själva blivit utsatta för våld och då jobbar vi med det parallellt.

Likt fjolåret aktiverar sig även Kvinnojouren i Örnsköldsvik under veckan. Det med information och installationer på temat våld, maktstrukturer och barn tvingade att leva med skyddad folkbokföring, placerade hos 36 medverkande butiker och aktörer i Örnsköldsvik.

Hit kan du ringa!

Mottagningsgruppen för barn, unga och vuxna

Tel: 0660-888 07

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon, syns ej på telefonräkningen.

Tel: 020-50 50 50

Välj att sluta

Nationell stödtelefon för dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Tel: 020-555 666

Länkar
Publicerat