PROSTATACANCER

Därför diskuteras PSA-provet

Att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede är av stor vikt. Region Västernorrland har nyligen infört organiserad prostatacancertestning. Rådet från urologispecialist Johan Styrke är samtidigt att läsa på om det så kallade PSA-provets för- och nackdelar.

Har du fyllt 50 år? Då rekommenderar Prostatacancerförbundet dig att kontrollera ditt PSA-värde med hjälp av ett blodprov. Ett förhöjt värde kan indikera en sjukdom i prostatan och kompletteras vanligen med fler prover och undersökningar.

Bakom ett förhöjt värde kan andra orsaker än prostatacancer föreligga, exempelvis sviter av en urinvägsinfektion eller inflammation i prostatan. En nackdel med ett PSA-prov är alltså att det kan indikera cancer trots att ingen finns. Eftersom en fortsatt utredning i form av biopsi samt behandling för en mindre farlig prostatacancer kan ge biverkningar som påverkar patientens livskvalitet, mest vanligt urinläckage och erektionsdysfunktion, har frågan om PSA-provet varit omdiskuterad.

– Det är inte den allenarådande uppfattningen att alla borde testa sig, alla män bör ta reda på fakta om prostatacancer för att själv göra en bedömning. Enligt stora undersökningar väljer 30-40 procent av män i 50-70-års-åldern att utreda sig efter att ha fått saklig information, säger Johan Styrke, urologispecialist i region Västernorrland.

Kan en vårdaktör neka att ta ett PSA-prov?

– Oftast resonerar läkaren med patienten om för- och nackdelar, att det finns en risk för just överdiagnostik och överbehandling. Att man ska ha blivit nekad är en ganska vanlig synpunkt från patienter, men enligt Socialstyrelsen får ingen nekas – med brasklappen att man är påläst.

Att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede är alltjämt av stor vikt. Med förhoppning om att minska dödlig prostatacancer har region Västernorrland från och med september i år påbörjat organiserad prostatacancertestning. Ett brev med grundlig information om provets för- och nackdelar samt ett erbjudande om att boka tid för ett kostnadsfritt PSA-prov har skickats till alla män i länet som 2023 fyller 50 eller 56 år.

När kommer en första diagnos bli bättre än i dag?

– Det forskas ganska mycket kring förbättrad diagnostik. Vi är redan väldigt mycket bättre i dag än för 4-5 år sedan, säger Johan Styrke.

Publicerat