Kyrka

Örnsköldsviks norra pastorat under luppen

Måndag 11 september inleder biskop Eva Nordung-Byström en officiell visitation i Örnsköldsviks norra pastorat. Det är första visitationen sedan pastoratet bildades 2022.
– Det blir mycket intressant att utforska hur församlingslivet mår i den nya organisationen, säger biskop Eva Nordung-Byström.

I uppdraget som biskop ingår att utöva tillsyn över stiftets församlingar. I Härnösands stift, finns närmare 100 församlingar, indelade i 25 pastorat. Med några års mellanrums ska alla församlingar visiteras.
– Det handlar om kvalitetssäkring och är en viktiga del av biskopens uppdrag och stiftets verksamhet. Genom visitationerna hämtar vi kunskap till stiftskansliet och den kunskapen läggs till grund för stiftets främjande och tillsyn, säger Eva Nordung-Byström.

Under veckans gång kommer biskopen och hennes medarbetare att utforska verksamhet, förvaltning och organisation. Det görs genom besök i verksamheter och kyrkobyggnader och genom möten och samtal med anställda, förtroendevalda och ideella i de fyra församlingarna.
– Jag ser verkligen fram emot att möta alla goda medarbetare och ta del av deras arbete, inte minst i det diakonala resurscentret som jag hört så mycket om, säger biskop Eva Nordung-Byström.

Saxat ur programmet 11-15 september:
Måndag: Grundsunda, bl.a. möte med ideella på Café Duvan och unga ledare på pizzakväll. 
Tisdag: Gideå-Trehörningsjö, bl.a. möte med Act-samordnare och församlingsrådet.
Onsdag: Arnäs, bl.a. deltagande i personalsamling och besök på barnverksamhet. 
Torsdag: Örnsköldsvik, bl.a. besök på Kyrktuppens förskola och det diakonala resurscentrets matkasseutdelning.
Fredag: Örnsköldsvik, besök på sjukhuskyrkan.

Söndag 24 september kommer biskopen tillbaka för att avsluta visitationen med gudstjänst i Arnäs kyrka och därefter en offentlig visitationsstämma i församlingshemmet. Då får alla del av de iakttagelser som gjorts under visitationen och alla som vill har möjlighet att ställa frågor.

Örnsköldsviks norra pastorat bildades 1 januari 2022 och består av Grundsunda församling, Örnsköldsviks församling, Arnäs församling och Gideå-Trehörningsjö församling. Församlingarna har tillsammans omkring 14 600 medlemmar och cirka 75 anställda.  

Publicerat