Vård

Öppet hus om framtidens vård, Husum

Den 19 september bjuder kommunen, regionen och privat vårdgivare in till öppet hus, i Centrumkyrkan i Husum, om framtidens hälso- och sjukvård.

Örnsköldsviks kommun deltar, tillsammans med länets övriga kommuner och region Västernorrland, i utvecklingsprogrammet ”God och nära vård i Västernorrland”. Det gemensamma målet utgår från patientens och omsorgstagarens perspektiv.

Örnsköldsviks kommun, Närsjukvårdsområde Norr, Region Västernorrland och Premicare bjuder nu in till dialogträffen, 15.00-17.00, för att få ta del av allmänhetens tankar om framtidens hälso- och sjukvård.

Publicerat