HISTORIA

Spår från 10 000 år

Tina Ottosson, informatör Örnsköldsviks museum och konsthall, Pia Höglander GIS-samordnare (GIS, geografiska informationssystem), Hans Olofsson, IT-tekniker och Lena Edblom, filosofie doktor i arkeologi, presenterade "Örnsköldsvik 10 000 år" uppe på Varvsbergets topp.

Jobbet startade för 17 år sedan, nu äntligen kan Örnsköldsviks museum lansera den fullständiga versionen av Örnsköldsvik 10 000 år. En enorm databas om Örnsköldsviks forntid och historia, från stenåldern till mitten av 1800-talet.

Örnsköldsviks 10 000 år och Spår från 10 000 år är de två nya sajterna som går att nå
via Naturguiden (naturguiden.ornskoldsvik.se).
Den första delen består av mängder av information om vår bygd, ända tillbaka till mellersta stenåldern. Hur levde och bodde man? Vad åt man, vilka verktyg använde man och hur klädde man sig? Vad trodde man om världen och vad har man lämnat efter sig som vi hittat vid arkeologiska undersökningar? Vilka fornlämningar finns? Här finns hur mycket som helst att fördjupa sig i.

Den andra delen är kartor som visar landhöjningen – som är störst i världen just här och därför gjort Höga Kusten till ett världsarv. Tack vare att man fått tillgänglighet till kartor från SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar, kan man följa strandlinjerna ända tillbaka till 8 500 år före Kristus.

– När låg mitt hus vid havet? Har man funnit några fornlämningar där jag bor? Sådant kan alla nu ta del av, säger Lena Edblom, filosofie doktor i arkeologi, som haft det övergripande ansvaret för detta gigantiska projekt.

Spår från 10 000 år innehåller också 350 historiska kartor över olika byar från 1600-
talet, 388 ortnamn och vad de betyder, kyrkor och kapell, arkeologiska undersökningar och alla fornlämningar man funnit – med massor av information om dessa. Kartan visar 4 366 fornlämningar, och den uppdateras dagligen.

– Det är jätteroligt att vi äntligen kan lansera den fullständiga versionen av Örnsköldsvik
10 000 år, säger Tina Ottosson, informatör på Örnsköldsviks museum och konsthall, och får medhåll av Lena Edblom.

– Det är 17 år sedan vi började med den här sidan. Av olika anledningar blev den inte färdig och jag fick i uppdrag av museet att göra den klar. Nu kan man bland annat se hur landhöjningen förändrats vart femhundrade år, det är häftigt. Bygders historia har beskrivits även på andra håll, men ingen har hittills gjort det på det sätt vi har gjort här.

För alla som vill fördjupa sig i Örnsköldsviks historia, ortnamnens betydelse, fornminnen och den spektakulära landhöjningen finns massor av intressant information bara ett knapptryck bort.

– Det här är en stor dag, jättestor, säger Lena Edblom. Jag önskar också att skolan ska kunna använda sig av den här sidan i utbildningssyfte.

Länkar
Publicerat