KONST

Labyrinter i förändring

Vad händer egentligen i konstnärsverkstaden på Kulturfabriken? Hur går det till när konstnärerna skapar? Det kan man få svar på nu till helgen då fyra konstnärer bjuder in allmänheten att se en pågående arbetsprocess.

En popup-utställning under två dagar, men ändå inte en utställning. I stället ska de fyra konstnärerna Ulla Gustafsson, Lena Christina Norenius, Karin Olsén Öberg och Eva Olsson visa upp ett pågående arbete i Galleri Lokomotiv.
– Vi vill visa arbetsprocessen kring ett givet tema, och det förloppet kan ta sig många olika vägar, säger Karin Olsén Öberg.

När de fyra konstnärerna – samtliga medlemmar i Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad, ÖKKV – tog på sig den här uppgiften funderade de mycket vad de ville jobba mot, vilket tema de skulle ha. Till slut kom rubriken ”Labyrinter i förändring”, och just labyrinten har varit ett återkommande objekt i Eva Olssons skapande under många år.
– Jag ser labyrinten som livets väg, säger Eva och berättar att de också bjuder in till ett samtal om skapande.
– Det handlar både om lek och motstånd, och forskning. Varför väljer man en metod eller färg som skapar ett motstånd som man måste stångas mot?

Eva jämför med att lösa korsord, det är inte roligt att lösa ett för lätt korsord – man vill helt enkelt ha ett motstånd.
– Det handlar också mycket om sökande i skapandet, något som man ofta inte vet när man startar, förklarar Karin. Förhållningssättet ändras hela tiden och arbetet handlar till stor del om intuition.

”Labyrinter i förändring” pågår lördag-söndag 18-19 mars mellan 11.00 och 14.00. Samtalen om skapande sker klockan 13.00 båda dagarna.
– Vi vill att det här ska vara ett fönster för verkstaden, vi vill helt enkelt visa vad som görs här, säger Eva. l


 

Publicerat