Jämställdhet

Kvinnodag och 40-årsjubileum

På internationella kvinnodagen 8 mars uppmärksammas en viktig aktör i arbetet för jämställdhet och mot våld. Kvinnojouren Örnsköldsvik startades 1983 och engagemanget är fortfarande både djupt och välbehövligt.

Med sin verksamhet och sina kunskaper är kvinnojouren i Örnsköldsvik en betydelsefull aktör i den kommunövergripande satsningen ”Ett jämställt Örnsköldsvik fritt från våld” där kommun, polis, region, civilsamhälle med flera arbetar för att förebygga våld och främja ett jämställt samhälle.

Kvinnojouren Örnsköldsvik har i 40 år stått på våldsutsatta kvinnors, tjejers och barns sida och erbjuder idag även stöd till män och personer med annan könstillhörighet. Två heltidsanställda och ett trettiotal volontärer besvarar telefonsamtal och chattar, ger hjälp och stöd i akuta situationer och finns även som trygg kontakt över tid. Kvinnojouren kan följa med som stöd till exempel vid besök hos polis, sjukvård, socialtjänst eller under rättsprocesser. Personer som lämnat destruktiva förhållanden erbjuds strukturerade samtal och nätverksgrupper med aktiviteter riktade till vuxna kvinnor/mammor och deras barn i olika åldrar. Kvinnojouren tillhandahåller även ett antal platser inom skyddat boende efter hänvisning från socialtjänsten.

Kvinnojouren arbetar på olika sätt för att öka sin synlighet, bland annat genom att föreläsa på företag, vårdinrättningar och skolor. Något som också gjort att antalet kontakter ökat. Under 2022 kontaktades kvinnojouren via telefon, mejl eller chat närmare 900 gånger. Lägg därtill cirka 500 personliga träffar/stödsamtal med vuxna och lika många tillfällen för barn.

Med anledning av 40-årsjubileet besöker Unizon - Riksförbundet för idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer Örnsköldsvik den 8 mars. Förutom att hylla sin medlemsförening ger Unizon en föreläsning riktad till förtroendevalda och tjänstepersoner i offentlig verksamhet.

Publicerat