SPRÅK

Präglad av kriser

Kamikazedrönare, epadunk och barbiecore. Här är 2022 års nyordslista.

Myndigheten Institutet för språk och folkminnen, Isof, har som brukligt sammanställt en rykande färsk nyordslista. Och många av de 35 nykomlingarna till svenska ord under 2022 har tydliga gemensamma nämnare.
– Vi försöker få till en blandning av ord från olika samhällsområden men sedan kan vissa händelser göra att tonvikten hamnar på vissa teman, säger Språkrådets nyordsredaktör Ola Karlsson. I år är det tydligt att det är de pågående kriserna; kriget i Ukraina, energikrisen, inflationen och det ökade klimathotet, som avspeglas. Det är verkligen typiskt för kriser, de skapar väldigt många fenomen som behöver benämningar. 
Att nyordslistan så starkt präglas av kriser är dock långt ifrån vanligt.
– Under coronapandemin skapades tusentals nya uttryck och för tio år sedan pratade man om att folk blev "inaskade" på sina resmål på grund av vulkanutbrottet. Annars behöver vi gå tillbaka till andra världskriget för att hitta något liknande omvälvande.
Om du fick välja mer positiva ord att lyfta?
– Det finns behov av att roa sig i dystra tider. Det vittnar kanske "epadunk" om, att många vill festa och spela musik i epatraktor. Även "barbiecore" som också finns på många internationella listor, att folk vill klä sig roligt i glittrig, rosa stil.
Hur nöjda är ni med listan?
– Den blev ganska bra, urvalet är litet och vi frågar oss alltid om de bästa orden kom med. Efter förra årets deppiga lista hoppades vi att denna skulle bli bättre. Att den inte blev det är inte vårt fel, men man får ändå lite dåligt samvete, säger Ola Karlsson.
 

Nyordslistan 2022

Accelerationism. Extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle.
Agrivoltaisk. (Anläggning) som kombinerar jordbruk och solkraft.
Autokratisering. Process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt (autokrat: självvåldshärskare) samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt.
Avkarbonisering. Avveckling av beroende av fossila bränslen.
Barbiecore. Estetik inspirerad av Barbiedockor.
Brösta. Ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift.
Dödsdoula. Professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede.
Edgelord. Person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör.
Energifattigdom. Otillräcklig tillgång till elektricitet.
Energikrig. Krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel.
Epadunk. Musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer.
Falsk majoritet. Majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ.
Framefotboll. Fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen.
Ha dagen. Pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt.
Hungersten. Graverad Sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd.
Kamikazedrönare. Obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel.
Klickkemi. Metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar.
Klimatbiljett. Subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon.
Klimatskadestånd. Ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar.
Matfattigdom. Otillräcklig tillgång till mat.
Munkmodell. Modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av.
Njutningsäktenskap. Tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning.
Permakris. Serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris.
Putinpris. Pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina.
Returmissbrukare. Person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem.
Selfiemuseum. Lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt.
SMR, småskalig modulär reaktor. Kärnreaktor med mindre elektrisk effekt som potentiellt kan serietillverkas.
Smygflation. Prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar.
Sporttvätt. Användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende.
Spökflyg. Flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser.
Urbexare. Person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser.
Valförnekare. Person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val.
Vertiport. Vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar.
Virtuellt stängsel. Digitalt programmerad inhägnad för djur.
Väntesorg. Sorg inför annalkande förlust av en närstående.

Publicerat