KOMMUNEN

Tillfällig stängning av idrottshallar

På grund av väntade kraftiga snömängder behöver kommunen vidta säkerhetsåtgärder och tillfälligt stänga en del idrottsanläggningar i kommunen.

Beslutet som tagits i dag, onsdag 5 januari, innebär att Skyttis ishall och Modohallen är stängda från och med lördag 7 januari till och med onsdag 11 januari. 

I Örnsköldsvik berörs följande kommunala anläggningar: Skyttis ishall. Modohallen, Fotbollshallen samt Skyttis innebandyarena. För dessa byggnader genomför kommunen kontinuerligt riskanalyser med avseende på nederbörd och åtgärder vidtas utifrån fastställda riktvärden för snölast.

Fotbollshallen stängs från och med söndag till och med onsdag. Innebandyhallen kan eventuellt hållas öppen under lördag men definitivt beslut om det fattas senare denna onsdag, sedan kommer innebandyhallen hållas stängd till och med onsdag. Sopning för att få bort snö från samtliga hallars tak inleds på måndag och hallarna öppnas successivt allt eftersom de sopas. Berörda föreningar får information om när de får tillträde till hallarna via kultur- och fritidsavdelningen.

Det är bland annat tragiska erfarenheter från det allvarliga takras som inträffade på Tarfalahallen i Kiruna 2020 som lett till ökad vaksamhet mot svaga takkonstruktioner. Vid utredning av olyckan i Kiruna har Statens Haverikommission konstaterat att liknande takkonstruktioner i form av underspända limträtakstolar finns på flertalet byggnader i Sverige. 

Paradiscupen kommer att kunna genomföras efter omflyttning till annan anläggning och kultur- och fritidsavdelningen ser över möjligheten att flytta delar av ishockeyverksamheten till annan ishall.

Publicerat