Utbildning
De fantasifulla farkosterna är gjorda av restmaterial. Frågan är - går de att driva med ljus?

Fullt fokus på teknik

De årliga naturvetenskap- och teknikdagarna som arrangeras i samarbete mellan KomTek och näringsliv, 22-25 november, lockar i år rekordstort deltagande.

Under fyra dagar kommer 2 100 grundskoleelever från årskurserna 1-9 att på olika sätt få ta del av spännande experiment och praktiska övningar.

Arrangemanget, som är finalen på det arbete som bedrivits ute på skolorna under hösten, sker i år helt digitalt och interaktivt. Det gör att många har möjlighet att delta på ett smidigt sätt.

– Drygt 2 000 elever, det är en hisnande siffra och ett fantastiskt gensvar. Vi tolkar det som att både elever och lärare uppskattar det stöd vi och medverkande företag ger för att jobba med naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt sätt, säger Ulrica Vestin, verksamhetsledare för kommunala teknikskolan KomTek.

Olika infallsvinklar på ämnet kemi är grundtema för dagarna. Eleverna får bland annat delta i interaktiva laborationer med Umeå universitet och Övik Energi ger inspiration till att arbeta med solen som energikälla. Eleverna har på förhand byggt egna farkoster som drivs fram med hjälp av ljus och som kommer att tävla i ett webbsänt race. Återvinning och hållbarhet avspeglar sig i hela programmet.

– Vi ser detta som ett tillfälle att verkligen sätta lärande för hållbar utveckling i fokus, både sett ur ett ämnesfördjupande perspektiv och hur vi konkret tillsammans kan göra insatser som är hållbara både nu och i framtiden, avslutar Ulrica Vestin.

Publicerat