INSÄNDARE

INSÄNDARE: Kulturskolan behövs mer än någonsin

"På vilket sätt ökar vi inkludering och skapar möjlighet för barn och ungdomar från alla samhällsklasser genom att avgiftsbelägga Kulturskolans verksamhet", skriver föräldrar till barn och ungdomar i Kulturskolans jazzverksamhet.
Örnsköldsviksalliansen ger ett Svar Direkt.

Till företrädare för Örnsköldsviksalliansen.

Kulturskolans Världens barn-gala på Nolaskolan 19 oktober 2022. Fullsatt till bristningsgränsen när en mångfald av 300 barn och ungdomar från olika bakgrund spelade, dansade och sjöng. Fantastiskt och proffsigt arrangerat av personal från Kulturskolan som med stort engagemang jobbar dagar, kvällar och helger för våra ungas skull. Kulturskolan skapar trygghet och mod till våra barn och ungdomar att skapa, utvecklas, att tro på sig själva och att våga det man inte vågar.

Kommunens vision och mål anger den politiska viljeinriktningen och pekar ut vad som är extra viktigt. Vår gemensamma vision är att i Örnsköldsvik bygger vi bäst tillsammans. 2030 är vi ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. Vi vill att många fler ska bo i Örnsköldsvik och vi som bor här nu och i framtiden ska känna trygghet, gemenskap och glädje.Det står att för att människor ska vilja bo i, leva i och besöka Örnsköldsvik är kulturlivet en aktiv och viktig aktör. Ett av de tre viktigaste målen är att Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet.I arbetet är Agenda 2030 vägledande. Mål 4 handlar om god utbildning för alla och mål 10 handlar om minskad ojämlikhet, för att nämna två mål. Kommunen ska utveckla de kreativa och kulturella näringarna, vilket också är prioriterade fokusområden för det nystartade innovationsbolaget.

Vi kan läsa i Örnsköldsviksalliansens förslag till budget att ”Kulturskolan åläggs 5 miljoner kronor i besparing och en del i det är att avgiftsbelägga verksamhet utanför skoltid, såväl för grupper som individuell undervisning”. Vi är mycket kritiska till förslaget och önskar svar på vilket sätt dessa besparingar bidrar till att uppnå vår vision och mål och den attraktiva plats vi vill vara.
På vilket sätt ökar vi inkludering och skapar möjlighet för barn och ungdomar från alla samhällsklasser genom att avgiftsbelägga Kulturskolans verksamhet?
På vilket sätt är vi en attraktiv kommun där fler vill bo genom att begränsa möjligheten för barn- och ungdomar att spela, dansa och sjunga? Det finns familjer som inte har råd om Kulturskolan avgiftsbeläggs.

I en orolig omvärld med ökad polarisering, där den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar och där inflationen äter upp utsatta familjers möjligheter till en trygg försörjning, behövs Kulturskolan mer än någonsin. För social inkludering, för trygghet och för en fantastisk miljö för barn och unga att utveckla sig och sina färdigheter, till glädje för sig själva och alla oss andra.

Politik handlar om prioriteringar och vi anser att det här är en helt fel prioritering.

SVAR DIREKT

Politik är att prioritera. Precis, där är vi helt överens. År 2023 är ett år när ekonomin vänder dramatiskt nedåt för Örnsköldsviks kommun. Inflation, generellt högre kostnader, minskade statsbidrag och en sämre utveckling av skatteintäkterna tillsammans med ett nytt pensionsavtal ger oss alla helt andra förutsättningar för kommunens ekonomi.

I ÖrnsköldsviksAlliansens förslag till budget gör vi en rad olika förändringar dels utifrån det ekonomiska läget och dels utifrån vad vi sagt och lovat i valrörelsen och i våra tidigare budgetförslag. En del förslag gör ont och vi har full förståelse för att vissa personalgrupper och medborgare reagerar med oro och ilska när precis "deras" verksamhet är det som drabbas.

Men vårt budgetförslag innehåller också satsningar. Inom bildningsnämndens verksamhet är det barn med särskilda behov och barn med psykisk ohälsa som vi pekat ut som dem vi vill satsa mer på. Vi vill också freda den ordinarie skolverksamheten (undantas från effektiviseringar under två år) och Kulturskolan är en av få verksamheter inom bildningsnämnden som inte är lagligt reglerad, som inte når alla barn och som till vissa delar kan avgiftsbeläggas.

Kulturskolan kommer att finnas kvar, men vi kommer att se över verksamheten om delar kan bedrivas på ett annat sätt med andra aktörer och ja, den kommer att minska i omfattning. Det är en prioritering vi måste göra utifrån vilka resurser som finns att fördela.

Anna-Britta Åkerlind, C
Johannes Nordin, M
Ulf-Åke Oldenborg, KD
ÖrnsköldsviksAlliansens budgetgrupp

Publicerat