Samhälle
Mivas vd John Eriksson och tidigare vd Gerth Mattebo bjuder på färskt dricksvatten.

Första vattenglaset från Gerdal

Nyligen släpptes vatten på i det nya vattenverket i Gerdal. Driftsättningen kommer därefter att ske i etapper och det beräknas leverera dygnet runt i början av nästa år.

Det nya vattenverket i Gerdal ska säkra försörjningen av dricksvatten långsiktigt och kommer i första hand förse 40 000 kommuninvånare i Örnsköldsviks centralort och Sidensjö med friskt kranvatten. Dessutom blir vattenverket säkrare eftersom det kan nyttja två olika vattentäkter i händelse av oförutsedda incidenter. Vattenverket och tillhörande överföringsledningar är en investering på cirka 200 miljoner kronor.

– Det är vår största satsning på dricksvatten de senaste 50 åren och ska se till att våra kunder har vatten i kranen för lång tid framöver, säger Mivas vd John Eriksson. 

Publicerat