Demokrati

Ge förslag – och rösta

Se här vilka e-förslag som kommit in till kommunen, och hur du gör för att rösta på dem.

Kommunen har ersatt den tidigare möjligheten att lämna medborgarförslag med tjänsten e-förslag. Här kan vem som helst ge förslag på hur kommunen kan utvecklas och förbättras. Alla, oavsett ålder, som är folkbokförda i Örnsköldsviks kommun kan också rösta på e-förslag.

Ditt förslag ska handla om sådant som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Det är bland annat samhällsplanering, miljö, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet. Ett e-förslag ligger aktivt för röstning under 90 dagar. Under den perioden behöver förslaget få minst 50 röster för att tas upp till politisk behandling.

Just nu finns åtta inlämnade e-förslag.
(Här hittar du e-förslagen: e-tjanster.ornskoldsvik.se/forslag/eforslag)

Belysning mellan Idrottsvägen och Hållängetskolan
Det saknas en belysningsstolpe på Idrottsvägens förlängning, vid platsen där gångväg från Hållängetskolan ansluter till Idrottsvägen. Det är nödvändigt med belysning vid den platsen, vilket märks väldigt tydligt under vinterhalvåret. En bättre belyst väg- och gångväg skulle öka tryggheten och säkerheten för alla förbipasserande vuxna och skolbarn.
Röstning avslutas 2023-01-19

Utöka antal pendlar-parkeringsplatser
Jag med flera parkerar våra bilar på pendlarparkeringen i Överhörnäs, korsningen emot Bredbyn ifrån E4:an. Platserna är för få för behovet vilket gör att folk parkerar utanför rutorna som blir till följd att p-böter utdelas.
Så för närvarande när man kommer dit kring 14.00 (den veckan man jobbar kväll) så får man parkera hos närliggande företag utan möjlighet till motorvärmaruttag. Det är inte så kul att sätta sig i en iskall bil vid -20.
Så jag hade önskat att ni utökar platserna med minst 10 stycken.
Röstning avslutas 2023-01-25

Farthinder alternativt väghinder till Sundsvägen
Det skulle behövas någon form av väghinder till Sundsvägen i närheten av korsningen mot Transformatorvägen. Denna sträcka är idag en 30-väg, men det är ytterst få bilister som håller den hastigheten.
Då det är många skolbarn som korsar Sundsvägen, från Elvägen över till Transformatorvägen, skulle man ha gjort på samma sätt som vid korsningen till Carlgrensvägen och satt refuger för att få ner hastigheten vid övergångsstället.
Röstning avslutas 2023-01-25

Cykelväg vid Domsjövägen
I dagsläget börjar gång- och cykelbanan på Vågsnäsvägen först efter den långa uppförsbacken, önskvärt vore att den förlängs till Domsjövägen.
Röstning avslutas 2023-01-26

Parkering vid lekparken i Gimåt
Gräsmattan som är bredvid lekparken i Gimåt bör göras om till en parkering. Ytan nyttjas i dagsläget inte av någon och när det är många besökare i lekparken gör alla bilar gatan trång att köra på och det förekommer även att bilar står på privatpersoners gräsmatta.
Röstning avslutas 2023-01-26

Parkering vid Paradisgaraget
Vid Paradisgaraget är det ofta många som hämtar och lämnar passagerare som varit på Paradisbadet, i sporthallen eller på stan. Bilar stannar några minuter längs Paradisgaragets södra långsida. Det är ett perfekt ställe att stanna på och ingen bil är i vägen för någon. Dock är det stoppförbud där så egentligen får ingen stå där och vänta. Skulle alla följa denna regel skulle det bli totalkaos utanför in- och utfarten till Paradisgaraget eftersom då skulle fler stanna där och plocka upp/släppa av folk vid trappan ner mot Paradisbadet.
Mitt förslag: byt ut skylten ”Förbud mot att stanna och parkera” mot skylten ”Förbud mot att parkera”. Alternativt ta bort skylten ”Förbud mot att stanna och parkera” och ersätt den med en P-skylt och en tilläggsskylt med texten Parkering max 5 minuter.
Röstning avslutas 2023-01-30

Bättre hastighetsskyltning på Kempevägen/Alternativt farthinder
Det behövs bättre skyltning för gällande hastighet på Kempevägen. Det sitter endast 30-skyltar i början av vägen. Det körs väldigt fort på denna väg där det dagligen vistas både barn, vuxna och djur. Alternativ är att sätta upp farthinder som gör att hastigheten hålls nere.
Röstning avslutas 2023-01-31

Pantrör på soptunnor
Önskar att vi skulle kunna sätta upp pantrör på soptunnorna inne i stan, likt de som finns i till exempel Umeå. Underlättar för dom som letar pant i soptunnorna och kommer förhoppningsvis leda till att fler flaskor och burkar pantas istället för att hamna med vanliga sopor.
Röstning avslutas 2023-02-01

 

Publicerat