SAMHÄLLE

Första vattenglaset från nya vattenverket – ”Vatten är det viktigaste vi har”

Den största investeringen i dricksvatten på 50 år är klar. Nu släpper Miva på vattnet i det nya vattenverket i Gerdal och säkrar därmed att kunderna har friskt vatten i kranen under lång tid framöver.


– Med det nya vattenverket kan vi fortsätta leverera ett gott och säkert vatten. Nu har vi inte bara ett nytt modernt vattenverk, vi har också två bra grundvattentäkter som binds ihop med vattenverket och ger en ökad säkerhet. Vi brukar kalla det en lottovinst att vi har de här två vattentäkterna bredvid varandra, säger John Eriksson.
– För mig som nyss klivit in i mitt uppdrag på Miva känns det såklart jättebra att få inleda med att öppna ett nytt vattenverk. Det här är en stor och viktig satsning där vi verkligen tar vårt livsviktiga dricksvatten in i framtiden. Med det nya vattenverket ökar vi kapaciteten och säkerheten kring vattenförsörjningen i kommunen har höjts.

Driftsättningen av det nya verket kommer att ske i etapper och det beräknas leverera dygnet runt i början av nästa år. Men dagtid kommer verket att leverera dricksvatten till kunderna redan nu.

I Örnsköldsviks kommun är vi gynnade med god tillgång till vatten men för att trygga att vi får ett bra dricksvatten även i framtiden behöver Miva anpassa både anläggningar och arbetssätt.

Vattenverket ska inledningsvis försörja 40 000 kommuninvånare i Örnsköldsviks centralort och Sidensjö med friskt kranvatten. Men vattenverket är en del i en större plan för hela kommunen och kan på sikt försörja fler områden samtidigt som gamla mindre verk kan ersättas.

– Vatten är det viktigaste vi har. Mivas uppdrag är att ta ansvar för en långsiktig vattenförsörjning och det här är en viktig pusselbit i den planen. Precis som i övriga Sverige byggdes vatten och avlopp ut mellan 1950 och 1970. En stor del av Mivas ledningar och anläggningar börjar bli till åren, samtidigt som krav på miljö och säkerhet ökar. Därför fortsätter arbetet med att se över vattenverken i kommunen och hur de på bästa sätt blir en del av framtidens dricksvattenförsörjning, säger John Eriksson.

I anslutning till det nya vattenverket har Miva även byggt nya råvattenledningar, en ny överföringsledning från vattenverket till Sidensjö och förstärkt viktiga sträckor på den befintliga huvudledningen till Örnsköldsvik.

– Ett gott och friskt vatten är något som de flesta av oss tar för givet i vår vardag. När vi öppnar kranen ska det helt enkelt finnas där. Därför är vattenförsörjningen en av våra viktigaste samhällsfrågor.

Publicerat