Samhälle

Hus med möjligheter

Ett lärcentrum och en kreativ samlingsplats med flexibla rum för bland annat utställningar och skapande. Nu ska järnvägshuset i Mellansel renoveras för att utveckla bygden och lyfta människor utanför arbetsmarknaden.

För den bilburne på väg mot Mellansel syns det från långt håll; huset byggt av Statens Järnvägar 1901, alldeles intill järnvägsrälsen, för att låta övernatta personal. Med sin rejält naggade fasad och slitna interiör är den högresta byggnaden sedan länge en skugga av sitt forna jag. Med andra ord: ett rivningsobjekt.
Så är det dock inte länge till. 
– Mellansel är numera en inflyttningsort igen och då är det bra att besökare möts av en attraktiv miljö, säger Göran Wåhlstedt, ordförande i den ekonomiska föreningen Mellansels Kulturskatter som för snart 20 år sedan förvärvade huset och nu har stora planer för dess fortsatta existens.
I samarbete med lokala företag och föreningar ska fastigheten med hjälp av projektmedel, sponsring och bidrag på fyra år förvandlas till ett hus där möjligheterna till sysselsättning och aktiviteter är många. Förutom att fungera som ett lärcentrum om gamla byggmetoder räknar kassören Lars Lundgren upp flera exempel; utställningar, kurser, informationsträffar, studiecirklar och – eftersom varje rum kommer med egen toalett – uthyrning av arbetsplatser och olika typer av boendeform.
 I stor grad vill föreningen att projektet ska fungera som en arbetsmarknadsåtgärd.
– Det handlar om att utveckla både bygden och människor; vanligt folk som länge varit sjukskrivna, arbetslösa eller hamnat utanför samhället på annat sätt, säger Göran. Även nyanlända – själva görandet är viktigt när det kommer till att inkludera. Gårdshuset gör vi om till verkstad med maskiner där det ska gå att snickra, jobba med textilier, smida och måla.
Med hjälp och under handledning av lokala entreprenörer ska utformningen och byggprocessen sedan ta avstamp från en originalritning från 1928, till grund för en restaurering som aldrig blev av. Nästan 100 år senare får nu alltså huset en nygammal skrud i tidsenlig 1920-stil som ingen hittills sett. Räcken och andra detaljer smids och görs för hand samtidigt som huset också får en modern touch, med wifi och klimatneutral uppvärmning. 
– Om fem år har vi fullt med folk här på kvällarna – folk i olika projekt, besökare till utställningar. Flexibiliteten är stor, idéerna kommer längs vägen. Tänk om vi kunde få i gång en rälsbuss till stan igen, järnvägen ligger ju här, det är nästan vansinnigt att inte nyttja den till lokaltrafik, säger Göran Wåhlstedt.

Publicerat