Samhällsinformation

Fika efter en forskare

Lördag 8 oktober 2022 gästar fem forskare från Umeå universitets medicinska fakultet Arkenbibliotektet i Örnsköldsvik i ett populärvetenskapligt seminarium. Seminariet är öppet för alla som är intresserade och är en del av Örnsköldsviks kommuns samverkan med Umeå universitet.

Det åldrande minnet, nyckeln till ny cancerbehandling, fysisk aktivitet på jobbet – bra eller dåligt, saliven avslöjar ovanlig kortisolrubbning och går det att stoppa Alzheimers sjukdom är temana för dagens seminarium.
Seminariet är kostnadsfritt, ingen anmälan behövs och Umeå universitet bjuder på fika efteråt.

Det var 2019 som Umeå universitets rektor samt Örnsköldsviks kommunstyrelses ordförande skrev på en överenskommelse om strategiskt partnerskap som ömsesidigt ska utveckla både kommunkoncernen och regionen. De huvudsakliga områdena är bioekonomi, hållbar tillväxt , kommunal hälsa och sjukvård.

– Samverkan kan omfatta forskning, utbildning, innovation, kompetensförsörjning eller andra områden som vi gemensamt kommer överens om och genomför i form av olika gemensamma insatser, aktiviteter och projekt. Seminariet lördag 8 oktober ingår i arrangemanget Fika efter en forskare och är ett exempel där Örnsköldsviks kommun bjuder in medborgare i kommunen till kunskap, berättar Agnes Backlund utvecklingsstrateg Örnsköldsviks kommun

Ytterligare information om seminariet

Länkar
Publicerat