Skola & utbildning

"En skola att längta till"

I lördags invigdes grundsärskolans nya och anpassade lokaler vid Ängetskolan i Gullänget.

Invigningen bjöd på brasilianska rytmer från SambaNola, jazziga toner från Kulturskolan, dansande maskotar, fika, tal och rundvandring i lokalerna. 
— Vi vill att den här skolan ska vara en skola att längta till, där man får vara den man är, där mångfalden får råda och där våra elever får fortsätta glänsa som de diamanter de är. Innerligt tack till all min personal som med gemensam kraft tagit steg framåt för att få till det allra bäst, för de bästa, våra elever, säger Ann-Catrin Brandtlin, rektor, grundsärskolan Örnsköldsviks kommun.
År 2014 beslutade Örnsköldsviks kommun att samla hela grundsärskolans verksamhet till Ängetskolan i Gullänget. Det har nu gått i uppfyllelse sedan verksamheten vid Skärpeskolan kunnat flytta till de nybyggda lokalerna vid Ängetskolan. De nya lokalerna ger plats för ett 30-tal elever som nu bott in sig. Förändringen har möjliggjort för ett tätare samarbete mellan grundsärskolans lärare och ger förbättrade möjligheter att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Inom grundsärskolans verksamhet finns totalt 85 elever samlade på Ängetskolan, utöver dessa finns även en avdelning med elever på Brösta förskola.
I anslutning till de nya lokalerna har en utemiljö skapats.
— Det har varit en relativt lång period med projektering och byggande, med många frågor och vi har mött ett otroligt engagemang från alla inblandade. Vi kan nu konstatera att vi har en ny skola och ny skolbyggnad utifrån de önskemål som funnits under åren och det känns rätt fantastiskt. Jag önskar alla elever fina år i den här nybyggda skolan, säger Eric Bagger, projektledare, bildningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun.
Total kostnad för bygget av nya skollokalen landade på 43,6 miljoner kronor, plus en miljon kronor för inventarier.

Publicerat