Nyheter/Reportage

Samiskt inspirerad utemiljö invigd

Genom hantverk och funktion i skön förening har boende och personal på Bjästagårdens vård- och omsorgsboende fått en samiskt inspirerad möbelgrupp till sin uteplats. Den 30 augusti hölls stämningsfull invigning.

Som del i samiskt och finskt förvaltningsområde ska Örnsköldsviks kommun arbeta för att stärka dessa nationella minoriteters språk, kultur och identitet. Förra hösten möjliggjordes vigsel i en finskt/samiskt utsmyckad miljö i stadshuset Kronan. Nu har vård- och omsorgsboendet Bjästagården fått en samiskt inspirerat utemiljö.
Konsthantverkaren och möbelsnickaren Birgitta Ricklund har tillverkat en grupp utemöbler som speglar den samiska närvaron i Nätradalen. Möblernas utskärningar förmedlar berättelser från förhistorisk tid till nutid - från samer och jägare på Bjästamon till Botniabanans tillkomst. Förutom en intressant historia, erbjuder träsnideriet också en taktil upplevelse, eftersom det går att känna på utsmyckningen.
Saara Hermansson ramade in invigningen med stämningsfull jojk och sång på samiska. Träffpunkten fanns också på plats och bjöd på gahkku med renkött, kaffe med kaffeost samt finska piroger.

Publicerat