Samhällsinformation

Försenade sopkärl

Miva meddelar att deras leverantör av sopkärl har problem med att leverera nya kärl. Du som väntar på ett nytt sopkärl eller på att få ditt sopkärl reparerat är alltså inte bortglömd.

Kunder som är berörda av förseningen är de som exempelvis beställt annan storlek på sitt kärl, beställt ett brunt kärl för matavfall eller som behöver byta ut ett trasigt kärl. Så snart Miva fått leverans av sopkärl kommer de att köra ut kärl till kunderna enligt gjorda beställningar.

Publicerat